środa, 28 lipiec 2021
Można składać wnioski o szacowanie szkód

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Grójec ujemnych skutków przezimowania można składać  wnioski o szacowanie szkód.

Wnioski można składać od 24 do 28 czerwca, do godziny 15:30.  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2021;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu (w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich zgłoszonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa):
  • Oświadczenie o wypełnieniu zobowiązania dotyczącego nieusuwania uszkodzonych drzew i krzewów sadowniczych, do czasu przeprowadzenia drugiego szacowania tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Druk wniosku oraz wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.grojecmiasto.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu w Biurze Obsługi Interesanta.