wtorek, 25 styczeń 2022
Już wiedzą, czym będą gospodarować

Budżet gminy Grójec na 2022 rok przyjęty jednogłośnie. Jakie dochody osiągnie gmina i na co wyda pieniądze? Co pochłonie najwięcej środków? Budżet – jak w każdej innej jednostce, tak i w gminie – jest dokumentem strategicznym, który pozwala planować pewne działania. Oczywiście wielokrotnie modyfikuje się go odpowiednimi uchwałami. Nigdy bowiem nie wiadomo, co przyniesie los. Natomiast jego podstawowe założenia powinny być zrealizowane.


Dwie najważniejsze liczby opisujące budżet grójeckiego samorządu dotyczą dochodów i wydatków. Z wyliczeń urzędników referatu finansowego wynika, że do gminnej kasy w przyszłym roku wpłynie 125 mln zł. Z kolei planowane rozchody ustalono na poziomie 144 mln zł. Ta prawie dwudziestomilionowa luka zostanie pokryta środkami zaoszczędzonymi w 2021 roku (7 mln zł) oraz emisją obligacji komunalnych (12 mln zł).
Emisja obligacji to normalna, choć niebezkosztowa, praktyka, którą polskie samorządy od lat stosują, chcąc sfinansować duże inwestycje.

Dochody
Na dochody gminy Grójec składa się kilkadziesiąt pozycji. Najważniejsza, czyli stanowiąca źródło największych wpływów, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu kasa samorządu zostanie zasilona kwotą 31,5 mln zł. Przeszło 19 mln przyniesie podatek od nieruchomości. Mniejsze znaczenia mają podatki rolny (1 mln zł) czy transportowy (1,6 mln zł).
Z kolei subwencja z budżetu państwa, na jaką może liczyć gmina w 2022 roku, to 23 mln zł. Kolejne 20 mln do grójeckiej kasy trafi z tytułu subwencji na świadczenia rodzinne. Są to, rzecz jasna, środki przekazywane gminom na zasadzie dotacji celowej. Nie może ich zatem samorząd wydać na nic innego.
Inną ważną pozycją po stronie dochodów są wpływy z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szacuje się, że gmina pobierze z tego tytułu 9 mln zł.

Dominik Górecki

Cały tekst dostępny w drukowanym wydaniu gazety Życie Grójca.