niedziela, 28 maj 2023
Suszarnia biomasy w Kępinie? Burmistrz odmówił wydania decyzji środowiskowej

Przedsięwzięcie pod nazwą montaż instalacji do odzysku odpadów - suszarni biomasy w Kępinie, stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Burmistrz Dariusz Gwiazda odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dokument ten jest niezbędny dla osoby/ firmy starającej się o realizację inwestycji na określonym terenie. Jak czytamy w obwieszczeniu burmistrza zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, decyzja została wydana na podstawie art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960  Kodeksu Postępowania Administracyjnego  oraz art. 74 ust.3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

W uzasadnieniu mowa również o dużym sprzeciwie oraz obawach ze strony mieszkańców i stowarzyszeń. Inwestycja wpłynęłaby na jakość życia w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie, podnoszone są także kwestie infrastruktury, hałasu i uciążliwości zapachowej. 

Z kolei Burmistrz argumentuje swoją decyzję tym, że są to tereny w ścisłym sąsiedztwie miasta, gdzie znajdują się osiedla mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna. Zarówno miasto, jak i cała gmina rozwija się, a w pobliżu planowanej inwestycji,  w niedalekiej przyszłości z pewnością powstaną kolejne osiedla i domy. 

Inwestor - Firma Arex Sp. z.o.o - ma teraz czas, aby odwołać się od decyzji burmistrza. 

Poniżej link z całym uzasadnieniem oraz decyzją: 

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47399/wiadomosci/638317/files/decyzja_arex.pdf