wtorek, 03 październik 2023
Uleniec będzie miał nową drogę

8 lipca, w piątek Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604 W w miejscowości Uleniec.

Wartość zadania to 966 230,72 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota dotacji 284 000,00 zł brutto.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa podbudowa z kruszyw oraz nowa nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz z poboczami. Wykonawcą robót jest „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3, 26-600 Radom.