niedziela, 28 maj 2023
Informacja o dystrybucji paliw stałych gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych

Gmina Grójec podpisała umowę na zakup węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych ze wskazanym podmiotem Węglokoks Spółka z o.o. W najbliższych dniach rozpoczniemy transport węgla frakcji orzech i groszek na składzie opału Skład Węglowy „OPAŁ” Janusz Drożdż ul. ks. Piotra Skargi 41, 05-600 Grójec tel. 608 601 504.


W celu uniknięcia kolejek i zapewnienia sprawnej dostawy organizujemy sprzedaż w następujący sposób:

  • na podany we wniosku numer telefonu pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem według kolejności złożonych wniosków i poinformuje o konieczności dokonania wpłaty za węgiel na konto gminy w Bank Pekao S.A. nr 71 1240 5703 1111 0010 5652 5695. W tytule wpłaty proszę wpisać: imię nazwisko i adres osoby uprawnionej oraz „za węgiel” lub „za groszek”,
  • po dwóch dniach od wpłaty będzie można odebrać zaświadczenie w biurze obsługi interesanta (Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47), a faktury dla zainteresowanych będą do odbioru po 5 dniach od wpłaty,
  • otrzymane zaświadczenie (uprawnia do odbioru węgla) należy oddać pracownikowi składu węgla, który wtedy wyda Państwu towar,
    węgiel można odebrać własnym transportem lub wykupić usługę transportową w składzie.