WIADOMOŚCI

Przypominamy o wnioskach na 500+

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na program Rodzina 500 plus od początku jego trwania ze Skarbu Państwa wydatkowano 33 mld zł. Przypominamy, że wszystkie rodziny, które chcą dalej otrzymywać dotację z tego programu, powinny złożyć wniosek do końca października.

Jeżeli zdążą, otrzymają pieniądze na kolejny okres z wyrównaniem. Natomiast wnioski złożone już w listopadzie będą wprawdzie skutkowały wypłatą pieniędzy, ale bez wyrównania. Wiązać się to będzie z przerwą w otrzymywaniu pieniędzy.

Jak przed kilkunastoma dniami informowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, złożono dotychczas około 2,5 mln wniosków o pieniądze na nowy okres. W naszej gminie, jak pisaliśmy w poprzednim numerze ŻG, wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a decyzje wydawane bez opóźnień. W całej Polsce wsparcie objęło blisko 4 mln dzieci, a u nas około 2 tys. Wstępne szacunki wskazują, że w roku 2017 na Program 500 + w gminie Grójec będzie potrzeba około 17 240 000 zł.
 
Emerytura 500 plus
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi również prace nad wprowadzeniem od 2018 r. wsparcia dla polskich seniorów w postaci emerytury 500 plus. Przypomnijmy, że od 1 października weszły w życie przepisy przywracające wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W związku z tym do końca września w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowano 204 tys. wniosków o przejście na emeryturę. Teraz trzeba policzyć rzeczywiste skutki, czyli koszty związane z przywróceniem wieku emerytalnego. Wstępnie oszacowano je na 2 mld zł w 2017 r., ale już na 10 mld w roku następnym.

Na dłuższą metę koszty te będą sporym obciążeniem dla finansów publicznych: w 2020 r. przekroczą 14 mld zł (w porównaniu z wiekiem: 67 lat), w 2040 r. – aż o 21 mld zł. W 2030 r. – zdaniem ekspertów - liczba osób w wieku produkcyjnym skurczy się aż o 1,3 mln. Tak duży ubytek może negatywnie wpłynąć na PKB. Bo nawet jeśli rządowy program 500+ przyniesie zamierzone efekty i Polki zaczną rodzić więcej dzieci, to skutki tego na rynku pracy odczujemy dopiero w latach 30.

MRPiPS przygotowuje ponadto rządowy program rozszerzenia usług opiekuńczych adresowanych do osób starszych, powyżej 70. roku życia, i samotnych, czyli tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Większy zasiłek rodzinny
Od 1 listopada 2017 r. rośnie zasiłek rodzinny, czyli kolejne świadczenie na dzieci wypłacane przez państwo. Dodajmy, że jest ono przyznawane niezależnie od pobierania 500 zł na dziecko z rządowego programu. Aby otrzymać zasiłek w pełnej wysokości, trzeba mieć w rodzinie dochody wynoszące 674 zł na osobę (764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem). Przypomnijmy, że w przypadku programu Rodzina 500 plus te progi wynoszą odpowiednio 800 i 1200 zł. Od 2016 roku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”: świadczenie jest obniżane proporcjonalnie do kwoty przekroczenia progu dochodowego. Jakie to świadczenie: na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 100 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 130 zł, powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 140 zł.

Zainteresowani mogą składać wnioski na dany okres zasiłkowy (liczony jest od początku listopada do końca października) w odpowiednim urzędzie gminy.

1000 zł co miesiąc
"Kosiniakowe", czyli specjalne świadczenie rodzicielskie, przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wynosi ono 1000 zł i jest wypłacane co miesiąc. Co ważne, prawo do niego otrzymują także bezrobotni, studenci, czy osoby pracujące na umowy cywilnoprawne.

Takie możliwości stworzyła przeforsowana jeszcze przez poprzedni Sejm ustawa. Jej pomysłodawcą był ówczesny minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed tą zmianą wsparcie po urodzeniu dziecka miało formę zasiłku macierzyńskiego. Ten jednak przysługiwał wyłącznie matkom, które były ubezpieczone – płaciły składkę chorobową.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Opr. LŚ

Ostatnio zmieniany czwartek, 12 październik 2017 14:32

Dodaj komentarz

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem

Kod antyspamowy
Odśwież

Log in or create an account