sobota, 06 czerwiec 2020
Informacje na temat remontów dróg w Grójcu

Oto najnowsze informacje dotyczące remontów wybranych dróg gminnych w mieście Grójec:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy. 
- budowa drogi i oświetlenia ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym – zakończenie inwestycji przewidziane 31 lipca 2019 roku
- przebudowa prawej strony drogi wraz z chodnikiem ul. Brzozowej do ul. Mogielnickiej – zakończenie inwestycji przewidziane 31 lipca 2019 roku
- zakończenie budowy drogi ul. Sienkiewicza – przewidziane 14 sierpnia 2019 roku
- przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Centrum – zakończenie przewidziane 14 sierpnia 2019 roku
- budowa odcinka drogi ul. Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi – zakończenie przewidziane 14 sierpnia 2019 roku.