wtorek, 04 październik 2022
Miliony dla Grójca z Polskiego Ładu

Samorząd otrzyma rekordowe dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy. W poniedziałek ogłoszono wyniki naboru do pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek zgłoszony przez gminę Grójec na rozwój i modernizację dróg otrzyma 24 mln zł 739 tys. zł dofinansowania. To najwyższa kwota przyznana wśród wszystkich samorządów z terenu powiatu grójeckiego.

Jakie drogi zostaną wykonane? Burmistrz Dariusz Gwiazda wyjaśnia, że wnioski dotyczące infrastruktury drogowej — zgłoszone przez radnych, mieszkańców i przedsiębiorców do przyszłorocznego budżetu gminy — zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia ich jako inwestycji realizowanych w ramach środków otrzymanych z funduszu Polski Ład.

Przypomnijmy, iż od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków na finansowanie inwestycji z Polskiego Ładu. Każda jednostka samorządowa mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł. Dofinansowania są bezzwrotne.


Gmina Grójec, oprócz wspomnianego wyżej wniosku na rozwój dróg, starała się też o środki na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli. Trzeci wniosek dotyczył planowanego budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II.


Rząd zapowiedział, iż niebawem zostanie ogłoszony drugi nabór do funduszu Polski Ład. Burmistrz Grójca zapewnia, że gmina będzie w nim aplikowała o kolejne środki. Rozważa wnioski o wsparcie takich inwestycji, jak m.in. modernizacja stadionu przy ulicy Laskowej, rozbudowa Grójeckiego Ośrodku Kultury, modernizacja dawnego dworca kolejki wąskotorowej i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż pasa kolejowego czy rewitalizacja parku miejskiego.

 

Mateusz Adamski