czwartek, 30 marzec 2023
O tym się mówi

We wtorek, 12 lipca Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z działaczami i zwolennikami partii rządzącej  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" – Grójec, w ramach objazdu nowych okręgów partyjnych.

O tym się mówi

W poniedziałek, 30 maja grójeccy radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet gminy Grójec na ten rok. Zwiększyły się dochody i wydatki. Na liście zadań pojawiły się m in. inwestycje związane z budową nowych ulic, przyznanymi dotacjami celowymi czy też zakupem urządzeń na place zabaw.

O tym się mówi

Dariusz Prykiel, grójecki radny, udzielił nam wywiadu, podczas którego opowiedział nam o swoich zapatrywaniach na kilka ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego miasta.

O tym się mówi

Poznaliśmy nowego właściciela terenów po dawnej fabryce żelatyny znajdującej się w Głuchowie pod Grójcem.  Nowy inwestor podjął już pierwsze prace. W rozmowie z Życiem Grójca opowiada o innowacjach oraz korzyściach, jakie mają płynąć z tej inwestycji. Czy rzeczywiście tak będzie, a mieszkańcy nie będą protestować ?

O tym się mówi

5. stycznia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przyjęli zawiadomienie w sprawie kradzieży torebki damskiej.

O tym się mówi

Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna podejrzany o zamordowanie w 2021 r. dwóch starszych kobiet w Grójcu - podała Polska Agencja Prasowa.

O tym się mówi

Jeśli mieszkańcy po konsultacjach społecznych wyraziliby zgodę, powierzchnia miasta powiększyłaby się o 10 proc. - podaje "Radio dla Ciebie".

O tym się mówi

To pytanie, jakie padło już na początku warsztatów dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Grójec. Nad wspólnymi celami, wizją oraz misją gminy Grójec pracowali mieszkańcy, oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Warsztaty przeprowadziła ceniona i znana Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, która dla gmin w całej Polsce opracowała już ponad 150 dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

O tym się mówi

Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m.in.: zmiana układu komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O tym się mówi

Urząd miasta otrzymał operat szacunkowy dotyczący zakupu prawa użytkowania wieczystego terenu, na którym stoi budynek dawnego dworca PKS w Grójcu.