Niedziela, 26 maj 2019
fot. Wikipedia
Publicystyka

Zdaniem  ks. Bernarda Häringa (1912-1988), teologa niemieckiego, „w żadnej religii czy  światopoglądzie kobieta nie jest tak szanowana i uważana, jak w chrześcijaństwie”. Czy zawsze jednak tak było? Jak definiowano kobietę? Jakie zdanie o płci pięknej mieli święci, teologowie, filozofowie, uczeni? 

Publicystyka

Drewniany dom, przy ulicy Pocztowej 1, usytuowany jest w pobliżu zabytkowego obiektu poczty z XIX w. W 2015 r., po konsultacjach z konserwatorem zabytków, Rafał Tyszka-Wrzesiński przeprowadził gruntowną renowację domu, znajdującego się w posiadaniu jego rodziny już blisko 140 lat i kryjącego wiele tajemnic, których pewnie nigdy już nie poznamy.

Publicystyka

O zbiorowym odstrzale dzików mówi się, odkąd minister rolnictwa zarządził jednoczesne polowanie na terenie całej Polski. Ktoś w mediach podniósł głos, że jednego weekendu zginie 200 tys. osobników tego gatunku (co oczywiście było nieprawdą). Aktorzy, celebryci i politycy byli oburzeni i próbowali zaistnieć na fali przeciwko myśliwym. Bo to właśnie myśliwi są obwiniani o rozprzestrzenianie się ASF i brak bioasekuracji. Jak jest naprawdę? Czy myśliwy jest rzeczywiście tym złym, który chodzi z flintą i z zimną krwią morduje całe stada dzików?

Publicystyka

Od kilkunastu dni tematem numer 1 w mediach rolniczych jest działalność AGROUnii. AGROUnia to ogólnopolski ruch rolników, którego celem jest obrona rynku krajowego i walka o dobro gospodarstw rodzinnych.

Publicystyka

Śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to pokłosie radykalizacji polskiej sceny politycznej. Ta tragedia to także rezultat hejtu i wszelkiej nienawiści, które zatruwają właściwie niemal każdy element naszego życia.

Publicystyka

Tuż po północy 28 sierpnia 1946 r. wywleczono ją z celi śmierci i sprowadzono do piwnicy gdańskiego więzienia UB. Zaciągnięto ją do słupa i przywiązano. Odmówiła zgody na zawiązanie oczu czarną opaską. Chciała patrzeć śmierci prosto w oczy. Śmierci i swoim oprawcom. Miała niespełna 18 lat i gdyby nie historia, całe życie przed sobą.

Publicystyka

Nasz Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Uważany za wieszcza narodowego, w odróżnieniu od A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego i F. Chopina, nie wyemigrował z kraju, tworząc w rzeczywistości zaboru rosyjskiego. Chociaż od jego śmierci minęło już blisko 150 lat, muzyka Moniuszkowska - wypływająca z polskiej duszy - wciąż przypomina nam, kim jesteśmy.

Publicystyka

Mija 75 lat od chwili, kiedy dowodzący akcją kapitan „Halny” wydał rozkaz: „Błysk – zaczynaj!”. Była punktualnie godzina 24:00 w nocy z 26 na 27 marca 1944 r. W ten sposób rozpoczęła się największa akcja zbrojna żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec. W stronę budynku Caritasu, będącego w czasie wojny siedzibą niemieckiego gestapo, pomknęły pierwsze, mierzone pociski. Pod ich osłoną grupy szturmowe AK rozpoczęły wdzieranie się na teren obiektu. Zaskoczenie Niemców świetnie zaplanowaną i  skoordynowaną akcją było całkowite.

Publicystyka

Wielu z nas kojarzy zapewne postać przedwojennego burmistrza Grójca Juliusza Tadeusza Olszewskiego. Niewielu jednak wie, iż jego  bratem był słynny fotograf o imieniu Czesław.

Publicystyka

Cmentarz żydowski w Grójcu został założony w 1794 r. przy ulicy Mogielnickiej. Zlokalizowano go na południowy – zachód od centrum miasta, na wzgórzu. Było to zgodne z zasadami judaizmu, według których cmentarz jest miejscem świętym, a zarazem nieczystym. Powinien więc znajdować się poza miastem, być otoczony murem czy ogrodzeniem. Przy wejściu na cmentarz zwykle znajdowała się studnia, służąca do umycia rąk.