czwartek, 25 lipiec 2024
O tym się mówi

Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna podejrzany o zamordowanie w 2021 r. dwóch starszych kobiet w Grójcu - podała Polska Agencja Prasowa.

O tym się mówi

To pytanie, jakie padło już na początku warsztatów dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Grójec. Nad wspólnymi celami, wizją oraz misją gminy Grójec pracowali mieszkańcy, oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Warsztaty przeprowadziła ceniona i znana Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, która dla gmin w całej Polsce opracowała już ponad 150 dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

O tym się mówi

Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m.in.: zmiana układu komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O tym się mówi

Urząd miasta otrzymał operat szacunkowy dotyczący zakupu prawa użytkowania wieczystego terenu, na którym stoi budynek dawnego dworca PKS w Grójcu.

O tym się mówi

W piątek Urząd Gminy i Miasta ogłosił przetarg na "rozbudowę PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą".

O tym się mówi

Dariusz Prykiel, grójecki radny, udzielił nam wywiadu, podczas którego opowiedział nam o swoich zapatrywaniach na kilka ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego miasta.

O tym się mówi

We wrześniu burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał porozumienie z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczące inwestycji mieszkaniowych.

O tym się mówi

5. stycznia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przyjęli zawiadomienie w sprawie kradzieży torebki damskiej.

O tym się mówi

Stary budynek dworca PKS prawdopodobnie nadal będzie straszył swoim wyglądem. Jest to efekt decyzji 13 radnych (Klub Prawo i Sprawiedliwość oraz radni popierający byłego burmistrza). Podczas sesji Rady Miejskiej, 30 sierpnia, radni odrzucili uchwałę — wcześniej przyjętą w formie uchwały intencyjnej — zmieniającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w kształcie uzgodnionym z PKS Grójec), a proponowaną przez burmistrza Dariusza Gwiazdę.

O tym się mówi

Jeśli mieszkańcy po konsultacjach społecznych wyraziliby zgodę, powierzchnia miasta powiększyłaby się o 10 proc. - podaje "Radio dla Ciebie".