niedziela, 21 kwiecień 2024
O tym się mówi

Dariusz Prykiel, grójecki radny, udzielił nam wywiadu, podczas którego opowiedział nam o swoich zapatrywaniach na kilka ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem naszego miasta.

O tym się mówi

5. stycznia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przyjęli zawiadomienie w sprawie kradzieży torebki damskiej.

O tym się mówi

Stary budynek dworca PKS prawdopodobnie nadal będzie straszył swoim wyglądem. Jest to efekt decyzji 13 radnych (Klub Prawo i Sprawiedliwość oraz radni popierający byłego burmistrza). Podczas sesji Rady Miejskiej, 30 sierpnia, radni odrzucili uchwałę — wcześniej przyjętą w formie uchwały intencyjnej — zmieniającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w kształcie uzgodnionym z PKS Grójec), a proponowaną przez burmistrza Dariusza Gwiazdę.

O tym się mówi

Jeśli mieszkańcy po konsultacjach społecznych wyraziliby zgodę, powierzchnia miasta powiększyłaby się o 10 proc. - podaje "Radio dla Ciebie".

O tym się mówi

Podają się za pracowników spółdzielni i udają, że sprawdzają jakość wody. – To oszuści – ostrzega prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu Jacek Szydło na łamach Radia dla Ciebie, który postanowił nagłośnić sprawę fałszywych przedstawicieli spółdzielni. 

O tym się mówi

Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m.in.: zmiana układu komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O tym się mówi

W miniony weekend funkcjonariuszka Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Grójcu udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu rowerzyście.

O tym się mówi

W piątek Urząd Gminy i Miasta ogłosił przetarg na "rozbudowę PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą".

O tym się mówi

W środę, 4 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z mieszkańcami, którzy są przeciwni powstania suszarni biomasy na terenie Kępiny koło Grójca. Wszyscy obecni burmistrz, radni, sołtysi oraz mieszkańcy, mają spore obawy wobec planowanej działalności inwestora.

O tym się mówi

We wrześniu burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał porozumienie z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczące inwestycji mieszkaniowych.