Czwartek, 19 wrzesień 2019
O tym się mówi

3 stycznia w czwartek wieczorem doszło do awarii wodociągu, który dostarczał wodę do mieszkańców wsi: Lesznowola, Las Lesznowolski, Chudowola, Mirowice, Podole, Wysoczyn, Głuchów oraz Duży Dół. Przyczyną wstrzymania dostaw wody okazała się pęknięta rura, znajdująca się pod rzeką Jeziorka. Dzięki zaangażowaniu pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kośminie oraz pomocy sołtysów w koordynowaniu działań, problem został rozwiązany możliwie jak najszybciej. Nieubłaganie biegnący czas i panująca pogoda były dodatkowym utrudnieniem w walce z najpoważniejszą awarią wodociągów od lat.