piątek, 02 grudzień 2022
Ogłoszono przetarg na rozbudowę PSP nr 1 i budowę nowej sali gimnastycznej

W piątek Urząd Gminy i Miasta ogłosił przetarg na "rozbudowę PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą".

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do czwartku 21 października. Tego dnia, o godzinie 13.00 ma nastąpić otwarcie ofert.

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przedmiotem zamówienia jest „przebudowa i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 o nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno- szatniowym, a także rozbudowa o nowe sale dydaktyczne, świetlice oraz zaplecze sanitarne”. Dodatkowo zaplanowano przebudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz ze zmianą jej funkcji ze sportowej na gastronomiczną – kuchnią z zapleczem oraz jadalnią. Przewidziano również projekt zaplecza socjalno- szatniowego dla potrzeb zewnętrznych boisk sportowych.

Nowa, sportowa część szkoły ma zostać skomunikowana przez parterowy łącznik przebiegający przez teren wewnętrzny szkoły i stanowić będzie integralną strefę funkcjonalną, jednak z niezależnym wejściem od strony ulicy Jana Pawła II i wyjściami ewakuacyjnymi. W starej części szkolnej istniejąca stołówka oraz kuchnia zostanie zlikwidowana i przeniesiona do istniejącej sali gimnastycznej, a w miejscu jadalni zaplanowano szatnie połączone z projektowanymi pomieszczeniami. Ma się też znaleźć miejsce na dziewięć sal dydaktycznych.

Jak wyjaśniono w specyfikacji warunków zamówienia, projektowana rozbudowa budynku istniejącej szkoły podstawowej ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej dla części dydaktycznej i gastronomicznej. Powodem jest stały przyrost uczniów deklarujących korzystanie ze stołówki szkolnej oraz ze świetlicy przyszkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych. W istniejącej placówce brak jest właściwego zaplecza sportowego oraz socjalno-szatniowego, które odpowiadałoby bieżącym potrzebom w zakresie zajęć wychowania fizycznego.

Przypomnijmy, iż inwestycja ma zostać sfinansowana z emisji obligacji. Samorząd Grójca liczy też na dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład.

Info. grojec24.net