czwartek, 30 marzec 2023
Rewitalizacja parku – etap: koncepcja

Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m.in.: zmiana układu komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O tym, że park wymaga rewitalizacji, wie chyba każdy mieszkaniec Grójca. Choć na jego terenie nie brakuje zieleni, raczej nie zachęca on, by usiąść na ławeczce w cieniu drzew i odpocząć. Nie daje też zbyt wielu możliwości aktywnego wypoczynku, jeśli nie liczyć ścieżek, którymi czasami ktoś przebiega i urządzeń siłowni zewnętrznej. Krótko mówiąc: park po prostu jest. Większość grójczan traktuje go jako punkt na mapie, który trzeba pokonać, by dostać się do celu, a nie miejsce, w którym można jakoś przyjemnie spędzić czas.

Tu fontanna, tam rzeźba
Jeszcze do niedawna w miejskim parku stały kultowa „Modrzewianka”, a obok niej lokal gastronomiczny z kuchnią chińską. Obiekty zniknęły z mapy miasta, a miejsce po nich gmina chciałaby zagospodarować na potrzeby parku. Właśnie w tamtych okolicach, przy wschodniej ścianie Grójeckiego Ośrodka Kultury, powstałoby główne wejście do parku, a nieco dalej scena oraz plac eventowy. Gdy udamy się dalej ścieżką w kierunku północno-zachodnim, miniemy miejsce na wernisaż, aż dojdziemy do fontanny. A stamtąd, jeśli pójdziemy dalej na północ, napotkamy tężnię, altanę, polanę do ćwiczeń, a nawet roślinny niewysoki labirynt przeznaczony dla dzieci, aż dotrzemy do pagórków wypoczynkowych. Na najbardziej na wschód wysuniętym krańcu (na północ dworca PKS) znajdzie się kolejne wejście od ulicy Bankowej, a obok wybieg dla psów. Tak wygląda, na razie teoretycznie, wschodnia część parku. Zachodnia strona parku, a więc ta, mówiąc obrazowo, na zachód od budynku GOK- -u, kryłaby w sobie alejkę z podświetlanymi trejażami (budowla ogrodowa wykorzystywana np. do podtrzymywania roślin pnących), rzeźby, lustra, ogród deszczowy, powietrzną ścieżkę i miejsce na jeszcze jeden wernisaż. Oczywiście pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego pozostanie na tradycyjnym miejscu. Projekt jednak zakłada upiększenie otoczenia obelisku. W planach jest również wybudowanie nowych alejek z nawierzchni żywicznej zapobiegającej tworzeniu się kałuż, umieszczenie tabliczek informacyjnych i neonu z napisem „Grójec”, nowe nasadzenia, klomby, ławeczki czy kosze na śmieci, czyli wszystko to, co park z prawdziwego zdarzenia powinien mieć.

Daleka droga
Jednak, jak zawsze przy koncepcjach, musimy wspomnieć o tym, że od komputerowej wizualizacji do wykonania jest bardzo daleka droga. Wiedzie ona poprzez sporządzenie dokumentacji, uzyskanie zezwoleń, zdobycie środków zewnętrznych, aż do wejścia maszyn i robotników na plac budowy. Kluczem są oczywiście pieniądze i gmina zamierza starać się o nie, gdy powstanie już dokumentacja projektowa. W pracach nad koncepcją wzięli udział pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy i Miasta Grójec, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury Monika Woźniak, przewodniczący
Grójeckiej Rady Sportu Mariusz Pachocki, radny Artur Szlis oraz przedstawiciele inicjatywy Zmieniamy Grójec i Klubu Seniora. Całą prezentację można też obejrzeć w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec.

Dominik Górecki