czwartek, 13 czerwiec 2024
O tym się mówi

Firma IDOM wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 88 na odcinku węzeł CPK – Grójec-Warka uruchomiła dla mieszkańców stronę internetową z dedykowaną interaktywną mapą z wariantami przebiegu projektowanej linii kolejowej.

O tym się mówi

Zarówno rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, jak i budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Piotra Skargi nie idą po myśli inwestorów – gminy oraz starostwa powiatowego.

O tym się mówi

Skrzyżowanie w pobliskim Rembertowie posłuży mieszkańcom Oddolnej Inicjatywy Mieszkańców Gminy Grójec STOP A50 i CPK do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec planowanych inwestycji. Dzisiaj (31 marca) osoby wracające z pracy i szkół, mogą napotkać na utrudnienia w ruchu. 

O tym się mówi

Upalna wakacyjna sobota 22 lipca była dniem pełnym dobrej zabawy, muzyki, sportu, tańca i śpiewu. O wspólną integracje i wyzwalanie lokalnej aktywności zadbali organizatorzy – Sołtys Szymon Wójcik, Koło Gospodyń Wiejskich „Głuchowskie Kumoszki” oraz klub piłkarski GPSZ Głuchów.

O tym się mówi

We wtorek, 12 lipca Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z działaczami i zwolennikami partii rządzącej  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" – Grójec, w ramach objazdu nowych okręgów partyjnych.

O tym się mówi

Urząd miasta otrzymał aż jedenaście ofert na budowę żłobka samorządowego przy ulicy Okrężnej. Zabezpieczona w budżecie kwota jednak nie wystarczy, dlatego burmistrz na sesji 25 września zwróci się do Rady Miejskiej o zwiększenie deficytu.

O tym się mówi

W poniedziałek, 30 maja grójeccy radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet gminy Grójec na ten rok. Zwiększyły się dochody i wydatki. Na liście zadań pojawiły się m in. inwestycje związane z budową nowych ulic, przyznanymi dotacjami celowymi czy też zakupem urządzeń na place zabaw.

O tym się mówi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000 zł na remont i przebudowę. Realizacja zadania ma służyć powstrzymaniu dalszej degradacji ścian budynku i tym samym przyczynić się do zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego. Przypominamy, że taki remont mógł rozpocząć się już w 2021 roku. Wówczas 10 radnych wycofało z budżetu ten projekt i pozostawiło środki na remont zabytkowej kapliczki. 

O tym się mówi

Poznaliśmy nowego właściciela terenów po dawnej fabryce żelatyny znajdującej się w Głuchowie pod Grójcem.  Nowy inwestor podjął już pierwsze prace. W rozmowie z Życiem Grójca opowiada o innowacjach oraz korzyściach, jakie mają płynąć z tej inwestycji. Czy rzeczywiście tak będzie, a mieszkańcy nie będą protestować ?

O tym się mówi

Znowu śmierdzi na terenach po dawnej fabryce żelatyny. Nasza redakcja otrzymała nagranie od jednego z mieszkańców tej okolicy. Widać na nim, że pod gałęziami jest przykryty wąż, z którego odprowadzana jest jakaś ciecz.