sobota, 27 maj 2023
O tym się mówi

Powstała koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Wśród głównych założeń przedsięwzięcia są m.in.: zmiana układu komunikacyjnego, stworzenie miejsc do biernego i aktywnego wypoczynku oraz przestrzeni eventowej, a przy tym wzmocnienie roli zielonych płuc miasta.

O tym się mówi

W piątek Urząd Gminy i Miasta ogłosił przetarg na "rozbudowę PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą".

O tym się mówi

W środę, 4 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z mieszkańcami, którzy są przeciwni powstania suszarni biomasy na terenie Kępiny koło Grójca. Wszyscy obecni burmistrz, radni, sołtysi oraz mieszkańcy, mają spore obawy wobec planowanej działalności inwestora.

O tym się mówi

We wrześniu burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał porozumienie z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczące inwestycji mieszkaniowych.

O tym się mówi

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił w lipcu nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Około 67 milionów 542 tys. złotych-na taką kwotę opiewają wnioski złożone w ramach rządowego programu "Polski Ład", które złożył grójecki magistrat. 

O tym się mówi

Stary budynek dworca PKS prawdopodobnie nadal będzie straszył swoim wyglądem. Jest to efekt decyzji 13 radnych (Klub Prawo i Sprawiedliwość oraz radni popierający byłego burmistrza). Podczas sesji Rady Miejskiej, 30 sierpnia, radni odrzucili uchwałę — wcześniej przyjętą w formie uchwały intencyjnej — zmieniającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w kształcie uzgodnionym z PKS Grójec), a proponowaną przez burmistrza Dariusza Gwiazdę.

O tym się mówi

Niszczejący budynek, gdzie kiedyś mieścił się kultowy lokal "Modrzewianka" w końcu doczekał się rozbiórki. W czwartek, 29 lipca rozpoczęły się pracę związane z porządkowaniem terenu znajdującego się przy Grójeckim Ośrodku Kultury.

O tym się mówi

Podają się za pracowników spółdzielni i udają, że sprawdzają jakość wody. – To oszuści – ostrzega prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu Jacek Szydło na łamach Radia dla Ciebie, który postanowił nagłośnić sprawę fałszywych przedstawicieli spółdzielni. 

O tym się mówi

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedstawia swoje stanowisko odnośnie ponownego nieudzielenia wotum zaufania przez radnych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grójcu. 

O tym się mówi

W miniony weekend funkcjonariuszka Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Grójcu udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu rowerzyście.