czwartek, 13 czerwiec 2024
Debata z udziałem młodych radnych

W czwartek 22 lutego na zaproszenie burmistrza Dariusza Gwiazdy, do sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Grójec przybyła Młodzieżowa Rada Miejska. Przedstawiciele młodzieży w samorządzie gminnym przygotowali się do debaty na tematy, które są dla nich ważne.

Młodzieżowa Rada Miejska w Grójcu jest organem o charakterze konsultacyjnym, działającym w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, pośredniczenie w kontaktach między uczniami szkół grójeckich, a władzami Gminy i Miasta Grójec.

Przestrzeń
Początkujący samorządowcy poruszyli szereg ważnych tematów. Zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia w Grójcu więcej przestrzeni, gdzie młodzież mogłaby się spotykać, integrować i spędzać wolny czas. Młodzież dopytywała o termin zakończenia budowy amfiteatru przy ulicy Ks. P. Skargi.
Burmistrz Gwiazda, w towarzystwie swojego zastępcy Jarosława Rupiewicza i sekretarz Moniki Maciak, przedstawił plany rewitalizacji parku miejskiego, skweru przy ulicy Sienkiewicza oraz zaprezentował i opowiedział o nowej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2. Wymienione lokacje mają być przyjazne dla młodzieży.

Młodzież jest przyszłością naszej gminy. Ważne jest, abyśmy słuchali ich głosu i uwzględniali ich potrzeby w naszych działaniach. Dzięki takim spotkaniom możemy wspólnie tworzyć bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla młodych w Gminie Grójec – powiedział burmistrz Dariusz Gwiazda.

Dojrzała debata
Spotkanie Burmistrza z Młodzieżową Radą Miejską było owocną debatą, która pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Grójca. Podjęte podczas spotkania ustalenia mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych działań na rzecz poprawy jakości życia młodzieży w Grójcu. Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej podkreślili też znaczenie udziału młodych ludzi w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw miasta.
Jest mi niezmiernie miło siedzieć obok Burmistrza Gminy i Miasta Grójec - Pana Dariusza Gwiazdy. Dzisiejsze spotkanie dało mi - jak i reszcie radnych- nowe spojrzenie na inwestycje oraz rozwój naszej gminy. Liczę na owocną współpracę z Panem Burmistrzem, młodzieżą i całą gminą – powiedział Szymon Kałkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.
Na koniec odbyła się projekcja materiału wideo, promującego gminę Grójec.

Szymon Wójcik