czwartek, 25 lipiec 2024
Dwie ważne inwestycje z poślizgiem

Zarówno rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, jak i budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Piotra Skargi nie idą po myśli inwestorów – gminy oraz starostwa powiatowego.

Rozbudowa szkoły nr 1 to jedna z najważniejszych, a zarazem najkosztowniejszych inwestycji w tej kadencji samorządu gminy Grójec. Nauczyciele i uczniowie „jedynki” po szóstej klasie są zmuszeni przenosić się do budynku PSP nr 2 przy ul. Polnej. Powoduje to wiele problemów, które były częstym tematem dyskusji oraz różnego rodzaju sporów.

Przypomnijmy, iż realizowany projekt zakłada, że nowa sala gimnastyczna będzie skomunikowana z resztą szkoły przez łącznik, który stanowić będzie integralną strefę funkcjonalną, jednak z niezależnym wejściem od strony ulicy Jana Pawła II i wyjściami ewakuacyjnymi. W przyszłości główne wejście do placówki ma zostać zlokalizowane od strony wschodniej – będzie można do niego dotrzeć chodnikami od ul. Piłsudskiego i Jana Pawła II. W łączniku ma znaleźć się miejsce na dziewięć sal dydaktycznych i w podziemiu (po starej i stołówce) szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze. W starej części szkoły stołówka oraz kuchnia zostały zlikwidowane i przeniesione do dotychczasowej sali gimnastycznej. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym nowe miejsca parkingowe dla nauczycieli i od ul. Jana Pawła II dla użytkowników hali sportowej oraz rodziców.

Terminu nie udało się dotrzymać

Przetarg na jesieni 2021 r. wygrała firma Doken System z ofertą opiewającą na ponad 21 mln zł. Po kilkumiesięcznej batalii w Krajowej Izbie Odwoławczej w marcu 2022 r. wreszcie podpisano umowę. Prace miały zakończyć się w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy. Terminu tego nie udało się dotrzymać. Wpływ miały na to m.in. problemy z dostawcami materiałów i podwykonawcami oraz płynnością finansową głównego wykonawcy.  – Gmina, aby zachować bezpieczeństwo wydawanych środków kontroluje bieżący stan rozliczeń wykonawca – podwykonawcy, uczestnicząc również w bezpośrednich płatnościach dla podwykonawców, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości – podkreśla w rozmowie z „Życiem Grójca” burmistrz Dariusz Gwiazda. Władze miasta nie chcą powtórki sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku modernizacji placu Wolności, gdzie sprawy w sądach toczą się do dnia dzisiejszego.
– W ostatnim wyroku, od którego się odwołaliśmy, sąd we Wrocławiu nakazał zapłacić gminie pieniądze podwykonawcom wraz z odsetkami, ponieważ uznał, że gmina się niesłusznie wzbogaciła – przypomina burmistrz.
W ostatnim czasie wykonawca zadeklarował, że zakończy całą inwestycję do 1 marca przyszłego roku. Urzędnicy magistratu nie są jednak przekonani, że uda się dotrzymać tego terminu. Zdaniem burmistrza, na chwilę obecną najbardziej realny wydaje się scenariusz, zgodnie z którym od drugiego semestru do dyspozycji uczniów zostaną oddane: sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym, sanitarnym i kuchnia wraz z jadalnią, a także ciągi ewakuacyjne wokół szkoły.
– Natomiast nowe sale lekcyjne byłyby dostępne od przyszłego roku szkolnego – dodaje Dariusz Gwiazda.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu 

Boisko z zadaszeniem zamiast hali 

Jak się okazuje, problemów nie brakuje też przy drugiej ważnej inwestycji na terenie miasta. Chodzi o  realizowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu projekt zagospodarowania terenu po dawnym amfiteatrze przy ulicy Piotra Skargi. W miejscu zdewastowanego wcześniej obiektu powstać ma nowoczesna przestrzeń sportowo-rekreacyjna z boiskiem sportowym, bieżniami oraz amfiteatr z trybunami. W drugim etapie planowana była budowa hali sportowej.

Dzięki tej inwestycji dwie szkoły ponadpodstawowe znajdujące się wokół terenu starego amfiteatru: Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec oraz Liceum Ogólno-kształcące im. Piotra Skargi, zyskają nową bazę sportową. Teren ma też służyć jako miejsce do organizowania imprez plenerowych, np. festiwali czy koncertów. Zgodnie z przetargiem prace w pierwszym etapie miały kosztować blisko 12 mln zł (90 procent tej kwoty pokryje dotacja z rządowego programu Polski Ład).

Teren po dawnym amfiteatrze przy ul. Piotra Skargi 


Umowa z wykonawcą została podpisana 2 listopada 2022 r. Prace miały zakończyć się w ciągu 12 miesięcy. Starosta Krzysztof Ambroziak w odpowiedzi na pytania „Życia Grójca” poinformował, że „z uwagi na występujące w trakcie realizacji inwestycji zmiany projektowe i konieczność ich wdrożenia oraz czasu dokonania zamówienia, termin zakończenia został przedłużony o 10 tygodni, tj. do 27.12.2023 r.”. Dodał, że „na dzień dzisiejszy nie są określone wartości robót zamiennych i dodatkowych”.
O jakie zmiany projektowe i roboty zamienne chodzi? Już w trakcie trwania prac budowlanych Starostwo Powiatowe w Grójcu pozyskało dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem. Ma ono powstać w miejscu, gdzie pierwotnie planowana była hala sportowa. Tomasz Gwardys, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, wyjaśnia, iż w związku z tym „muszą zostać wprowadzone zmiany dotyczące samego boiska, na które powiat otrzymał dofinansowanie. W miejscu hali pojawia się kryte boisko o określonych parametrach wielkościowych wynikających z założeń programowych wraz z zapleczem i trybunami. W związku z tym w grę wchodzi dostosowanie całego PZT [plan zagospodarowania tereny – przyp. red.]”. Gwardys dodaje, że „zmiany wynikają także np. z poprawy bezpieczeństwa poprzez zmianę niwelety placu czy umocnienie istniejących skarp”.


Starosta Krzysztof Ambroziak poinformował, że budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w ramach otrzymanego dofinansowania została przewidziana na rok 2024. Jak wyjaśnił „powoduje to konieczność opracowania projektu zamiennego […] Pozwoli to zakończyć realizację I etapu i możliwość rozpoczęcia II etapu” – dodał starosta.