piątek, 02 grudzień 2022
Suszarnia biomasy na Kępinie? Są protesty mieszkańców

W środę, 4 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z mieszkańcami, którzy są przeciwni powstania suszarni biomasy na terenie Kępiny koło Grójca. Wszyscy obecni burmistrz, radni, sołtysi oraz mieszkańcy, mają spore obawy wobec planowanej działalności inwestora.


W lipcu grójecki magistrat poinformował o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Montażu instalacji do odzysku odpadów-suszarni biomasy na terenie działki nr 74 obręb Kępina".

Wiadomość o inwestycji dotarła do sołtysa Kępiny, Romana Katany, który przekazał informacje mieszkańcom sołectwa. W internecie powstała też petycja wyrażająca sprzeciw wobec suszarni biomoasy. Portal grojec24.net podawał, że: Autorzy petycji obawiają się przede wszystkim fetoru, jaki może nieść za sobą powstanie takiej instalacji. - Mieszkańcy ulicy Granicznej, powstałe piękne osiedla na ul. Sienkiewicza, ogród rekreacyjny EDEN, to obszar, którego nieprzyjemna i zatruwająca życie woń może bezpośrednio dotknąć dzięki tej szkodliwej dla nas inwestycji-wyliczają.

W związku z dużym zainteresowaniem sprawą burmistrz zorganizował spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. Na salę konferencyjną przybyli mieszkańcy, sołtysi Agnieszka Pruszkowska (Pabierowice), Aneta Tull (Grudzkowola), Roman Katana (Kępina), przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki, wiceprzewodniczący Daniel Marcinkowski, a także prezes Stowarzyszenia Czysta Gmina, Grzegorz Banasik, które swego czasu prowadziło działania wobec uciążliwych inwestycji na terenach po dawnej fabryce żelatyny w Głuchowie. Po długiej i wyczerpującej dyskusji, wszyscy zainteresowani ustalili zgodnie, że nie chcą żadnej uciążliwej inwestycji dla środowiska w na terenie gminy Grójec.

Redakcja Życia Grójca otrzymała również materiały informacyjne oraz odpowiedzi na pytania od inwestora, który przekonuje o zasadności inwestycji. Na początku zbliżającego się tygodnia, opublikujemy cały materiały.