niedziela, 21 kwiecień 2024
Jak będzie wyglądała nasza gmina w 2030 roku?

To pytanie, jakie padło już na początku warsztatów dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Grójec. Nad wspólnymi celami, wizją oraz misją gminy Grójec pracowali mieszkańcy, oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Warsztaty przeprowadziła ceniona i znana Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, która dla gmin w całej Polsce opracowała już ponad 150 dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Strategia Rozwoju Gminy to ważny dokument, który jest wymagany przy ubieganiu się o dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje, które wpływają na jakość życia w naszym najbliższym otoczeniu. Nowe place zabaw, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, rozbudowa szkoły, budowa żłobka, parku miejskiego – większość z wymienionych zadań musi zostać wykonane przy pomocy różnych programów zewnętrznych z kraju i Unii Europejskiej.

Pracowali nad strategią

Dlatego też Burmistrz Dariusz Gwiazda postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami różnych środowisk oraz grup, aby wspólnie popracować nad wizją naszej gminy na lata 2022-2030.

Zależało nam, żeby wspólnie popracować nad najważniejszymi elementami tego projektu. Do pracy zaprosiliśmy mieszkańców, sołtysów, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu, radnych, dyrektorów, prezesów i pracowników naszych jednostek. 4 godziny intensywnej pracy zaowocowały naprawdę ciekawymi i kreatywnymi pomysłami – opowiada Burmistrz.

Głos mieszkańców

Wcześniej przeprowadzono badanie za pomocą ankiet internetowych, które wypełniali mieszkańcy gminy. Informacja o ankiecie została udostępniona poprzez stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz profile w mediach społecznościowych. Dzięki wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych możliwe było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Ostatnim etapem prac nad strategią będą jeszcze jedne konsultacje społeczne dla mieszkańców, które powinny odbyć się na przełomie maja lub czerwca. Wtedy będzie można jeszcze zgłosić swoje uwagi do Strategii. Ostatnim krokiem będzie zatwierdzenie strategii drogą uchwały Rady Miejskiej w Grójcu.

Za co kochasz Grójec?

Podczas warsztatów większość uczestników wskazywała, że głównym atutem naszej gminy jest dynamiczny rozwój, regionalna i kameralna atmosfera, dobry dojazd do stolicy, poczucie bezpieczeństwa i oczywiście grójeckie jabłka, z których słynie nasz region w całym świecie. Prowadzący podkreślali, że prace przebiegały bardzo intensywnie i ambitnie. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie, ciekawe pomysły i kreatywne myślenie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że udało nam się w tak krótkim czasie wypracować aż tyle zagadnień – podsumował Burmistrz, Dariusz Gwiazda.

Efektem pracy jest wspólnie wypracowana misja i wizja naszej gminy:

Misją Gminy Grójec jest pobudzanie aktywności mieszkańców i wspieranie bliskich, sąsiedzkich relacji poprzez kreowanie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do życia, dzięki zrównoważonemu rozwojowi obejmującemu infrastrukturę, ofertę kulturalną, szkolnictwo i edukację przy zachowaniu szczególnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Gmina Grójec to miejsce, gdzie potrzeby mieszkańców są priorytetem. Dzięki otwartości, wspieraniu aktywności obywatelskiej i budowie solidarności społecznej. Grójec to gmina przyjazna, w której każdy czuje się akceptowany i bezpieczny. Dbałość o zrównoważony rozwój sprawia, że Grójec to atrakcyjne miejsce do życia i pracy, gdzie nowoczesnej infrastrukturze towarzyszy dbałość o środowisko naturalne. Mieszkańcy pielęgnują ponad 600-letnią tradycję i historię, a symbolem regionu jest jabłko, z którego słyną miejscowe sady.