wtorek, 03 październik 2023
Rewitalizacja centrum Grójca - można zgłaszać swoje propozycje

Radni Miasta Grójec uchwalili na wrześniowej sesji przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne, warsztaty czy spacery badawcze. Można również zgłosić swoją propozycję – poprzez formularz do 30 listopada 2022 roku.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny, pozwalający planować i prowadzić proces rewitalizacji: opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub zmniejszyć ich natężenie. Będzie obejmował obszar programu rewitalizacji wyznaczony przez Radę Miejską (mapa dostępna w formularzu) – w ujęciu ogólnym jest to centrum miasta Grójec.

Dokument, który powstanie będzie podstawą do:
- rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
- pozyskiwania dofinansowań z UE,
- pobudzenia aktywności społecznej,
- przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego,
- ochrony środowiska naturalnego,
- zachowania dziedzictwa kulturowego,
- poprawienia jakości życia mieszkańców.

Mieszkańcu, wypowiedz się!
Dokument opracowywany jest przy szerokim udziale mieszkańców oraz środowisk społecznych, dlatego liczymy na Państwa wsparcie. Należy do 30 listopada 2022 roku wypełnić formularz zgłaszający propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec.

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grójec znajduje się na stronie miasta w Biuletynie Informacji Publicznej lub można go pobrać tutaj:
https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47399/wiadomosci/658045/files/formularz.docx

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47399/wiadomosci/658045/files/obwieszczenie.pdf

Urząd Gminy i Miasta Grójec