wtorek, 26 styczeń 2021
Ferie zimowe w gminie Grójec

Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych. Przedstawiamy fotorelację z zorganizowanych półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu. 

4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe, które w tym roku odbywają się w zmienionej niż dotychczas formie. Zamknięte ośrodki wczasowe czy stoki narciarskie zmusiły wszystkich do pozostania w domach, czemu naprzeciw wyszła Gmina Grójec.

Urząd Gminy i Miasta Grójec wspólnie z dyrektorami szkół PSP nr 1 i PSP nr 2 przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował ofertę półkolonii dla uczniów klas 1- 4.

Oferta zajęć prowadzonych w ścisłym reżimie sanitarnym jest bardzo bogata:
- zajęcia muzyczne „Muzo-mania”,

- plastyczne pt. „A może coś namalujemy?”,
-„Akademia decoupage- moje rękodziełko”,
- Warsztaty biologiczne pt. „ Biologia uczy, bawi i wychowuje”,
- Zajęcia matematyczne, na których dzieci konstruują miasto z ulubionej gry Minecraft oraz
- Zajęcia sportowe pt. „Sportowo wypoczywam- z covidem wygrywam!!”

Koszty wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia półkolonii finansowane są ze środków Gminy Grójec, natomiast rodzice dzieci pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia i zakup materiałów.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim prowadzącym zajęcia, a w szczególności zastępcom dyrektora szkół: pani Monice Fijałkowskiej i pani Annie Tokarskiej, które prowadzą zajęcia nieodpłatnie.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa dyrektor szkoły pani Elżbieta Zakrzewska .
Wszystkie działania odbywają się pod hasłem „stop smartfonizacji”, która została wprowadzona w gminie Grójec w ubiegłym roku.

 Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

Poniżej galeria zdjęć: