czwartek, 25 lipiec 2024
Dzień Strażaka (ZDJĘCIA)

W sobotę 25 maja strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu obchodzili Dzień Strażaka Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Dziekana Zbigniewa Sucheckiego w kościele św. Mikołaja w Grójcu.

W nabożeństwie uczestniczył poczet sztandarowy OSP Grójec, pododdział pożarniczy wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą, orkiestrą dętą oraz goście zaproszeni. Podczas nabożeństwa ks. Suchecki życzył strażakom udanych akcji, a także wyraził podziękowanie za pracę i zaangażowanie jakie wkładają w zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego regionu. Nadmienił także, że to właśnie strażacy od wielu lat cieszą się największym zaufaniem społecznym.Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego dh Władysławowi Piątkowskiemu przez dowódcę uroczystości Naczelnika OSP Grójec dh Michała Maroszka. Następnie odegrany i odśpiewany został hymn państwowy.
Dh Justyna Wojtczak odczytała list od Prezesa Zarządu Głównego OSP dh Waldemara Pawlaka z życzeniami dla wszystkich druhów i druhen z okazji Dnia Strażaka.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaki ,,za wysługę lat” oraz odczytany został rozkaz personalny Naczelnika OSP dot. nadania wyższych stopni służbowych.

Spośród gości zaproszonych podczas uroczystego apelu głos zabrali: Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Minister Marek Suski, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, Vice Starosta powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu dh Karol Biedrzycki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu dh Władysław Piątkowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu dh Marek Płotica

Wszystkie przemówienia skłaniały się ku podziękowaniu i docenieniu ciężkiej pracy, jaką wkładają wszyscy strażacy w rozwój jednostki, ale także  w szkolenie i edukowanie młodzieży z naszego terenu. Podziękowanie otrzymała również pięknie grająca orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza dh Pawła Ramy. W trakcie uroczystości przekazano informację dot. przyznania środków finansowych dla jednostki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczego w roku 2019.

Uroczystość zakończona została złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości a także odprowadzeniem pocztu sztandarowego. Po zakończeniu apelu Prezes OSP dh Sławomir Maroszek zaprosił wszystkich obecnych gości i strażaków na strażacki poczęstunek oraz do wspólnego pamiątkowego zdjęcia .

 

Po mszy świętej defilada strażacka prowadzona przez orkiestrę dętą przemaszerowała pod remizę OSP w Grójcu, gdzie odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:
- Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Minister Marek Suski,
- Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski,
- Radny Sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak,
- Vice Starosta powiatu grójeckiego Jolanta Sitarek,
- Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda
- Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupiewicz
- Przewodniczący Radny Miejskiej w Grójcu Karol Biedrzycki,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu dh Władysław Piątkowski,
- Vice-Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grójcu dh Henryk Truszkowski,
- Prezes Zarządu Oddziału Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu dh Marek Płotica,
- Kierownik PT KRUS w Grójcu Małgorzata Szymańczak,
- Dyrektor ds. strategii i restrukturyzacji ZWIK Janusz Gaweł
- Dziekan a zarazem powiatowy kapelan strażaków ks. Zbigniew Suchecki,
- Prezes OSP Mirowice dh. Sylwester Matulka,
- Pani Iwona Płodzik

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu

fot. OSP Grójec