czwartek, 25 lipiec 2024
Nowe kroki w stronę rewitalizacji kolejki wąskotorowej

Aktualnie w całej linii kolejowej (w całym majątku tory, dworce, grunt pod torami itd.) od Piaseczna do Nowego Miasta nad Pilicą posiadamy jako gmina Grójec 30% udziałów (Piaseczno 68%, Belsk Duży 1%, Błędów 1%). Kilka lat temu z tytułu zajęcia pasa kolejowego z puli około 700 tysięcy złotych Gmina Grójec otrzymała odpowiednio do udziałów 180 tysięcy złotych.

W niedługim czasie przewidywane są kolejne wpływy, które w całości Gmina Grójec pragnie przeznaczyć na obudowę torowiska z Grójca do Małej Wsi, co pozwoli w przyszłości na przejazd drezyn tą trasą. W bieżącym roku zostanie wykonany projekt rewitalizacji dworca kolejowego, który miał być wykonany w 2018 roku, jednakże projektant z powodów zdrowotnych nie wywiązał się z umowy. Obecnie trwają przygotowania do uprzątnięcia dworca i terenów mu przyległych. - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Dariusz Gwiazda

Rafał
Rewitalizacja
Z ogromną radością przyjmuję do świadomości, że nastąpił zwrot w kierunku obudzenia kolejki.
To ogromnie ważny punkt w rozwoju turystyki w tym regionie.
Wyrazy uznania Panie Burmistrzu i Wszystkim zaangażowanym w jej powrót.