sobota, 04 lipiec 2020
Majowe uroczystości w Grójcu

W tym roku po raz pierwszy w nowej formule w naszym mieście  obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w uroczystości wzięły władze powiatu i gminy, duchowieństwo i asysta wojskowa wystawiona przez 1Orel w Ogrodzienicach i 61 BPL Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po krótkim wprowadzeniu historycznym, przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda. Następnie punktualnie o godzinie 12 odśpiewany został hymn i biało-czerwona flaga dumnie załopotała na maszcie przed grójeckim ratuszem. Przyglądali się temu licznie zgromadzeni mieszkańcy zaopatrzeni przez harcerzy w chorągiewki w barwach narodowych. Odczytano również list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.
Na zakończenie uroczystości wręczono wyróżniającym się wojskowym, pamiątkowe odznaczenia. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest polskim świętem wprowadzonym na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Biel i czerwień w symbolice narodowej towarzyszą Polakom od końca XVIII wieku. Oficjalnie barwami narodowymi zostały w 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Biało -czerwona flaga jest obok Godła i Hymnu Państwowego jednym z trzech symboli narodowych Polaków.

Artur Szlis 

 

 

3 maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie, drugą na świecie i stanowi jedno z najistotniejszych dokonań polskiego parlamentaryzmu. Została uchwalona w roku 1791 w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miała na celu reformę systemu politycznego Rzeczypospolitej i wprowadziła trójpodział władzy, zniosła konfederacje, liberum veto i wolną elekcję. Tradycję obchodzenia rocznic konstytucji 3 Maja zapoczątkowano już w rok po jej uchwaleniu.

 

 

Poniżej galeria zdjęć z obchodów 2 maja :