niedziela, 28 listopad 2021
Dzień Pułaskiego 2019 w Warce

11 października Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zorganizowało Dzień Kazimierza Pułaskiego. Licznie zgromadzone delegacje oddały hołd Bohaterowi dwóch Narodów, w 240. rocznicę jego śmierci.

Obchody rozpoczęły się w samo południe patriotyczną mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Następnie w asyście Kompanii Honorowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic i Orkiestry Wojskowej z Siedlec, uczestnicy uroczystości udali się do parku w Winiarach, przed pomnik Kazimierza Pułaskiego.
Część patriotyczną otworzyła dyrektor muzeum Iwona Stefaniak, która powitała zebranych i przypomniała po krótce biografię Kazimierza Pułaskiego. Po niej głos zabrali: starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Adam Pietrucha, który odczytał list od Sekretarza Stanu Jarosława Sellina, a także wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio. Wszyscy podkreślili odwagę i heroizm Kazimierza Pułaskiego, który walce o wolność poświęcił swoje życie. Słowa kierowali również do zebranych na uroczystości, uczniów, przypominając o współczesnym patriotyzmie i nauce jaka płynie z historii małej Ojczyzny.
Szczególnym punktem programu było ślubowanie uczniów klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Dzieci czterech klas złożyły uroczystą przysięgę pod pomnikiem swojego Patrona i tym sposobem stały się prawowitymi uczniami szkoły im. Kazimierza Pułaskiego.
Wojskową asystę honorową zapewnili żołnierze 1. Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana Kowalewskiego z Ogrodzienic. Dowódcą uroczystości był mjr Mariusz Woźniak, a Kompanią Honorową dowodził por. Marcin Gołoś. Apel Pamięci odczytał mjr Roman Fijałkowski. Nad oprawą muzyczną czuwała Orkiestra Wojskowa z Siedlec na czele z tamburmajorem Maciejem Kryńskim. Przy pomniku Kazimierza Pułaskiego zgromadziło się wiele Pocztów Sztandarowych z instytucji i organizacji, w tym noszących imię Pułaskiego.
Licznie zgromadzeni przedstawiciele instytucji publicznych (państwowych i samorządowych), organizacji społecznych, szkół i firm, złożyli kwiaty przed pomnikiem gen. Kazimierza Pułaskiego. Na zakończenie części patriotycznej dzieci zaśpiewały piosenkę „Dziecko to taki patriota mały”, wspólnie z rodzicami podziękowały za ślubowanie i wręczyły gościom białe róże.
W części artystycznej Dnia Pułaskiego odbył się wernisaż wystawy „Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA”, którą przygotowano w Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Ekspozycję otworzył Starosta Krzysztof Ambroziak z Iwoną Stefaniak – dyrektor muzeum.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego dziękuję wszystkim Gościom, Partnerom i Sponsorom wydarzenia: 1. Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu w Ogrodzienicach, Orkiestrze Wojskowej z Siedlec, Browarowi Warka, pp. Angelice i Jarosławowi Nowocielom – Hurtownia Art. Spożywczych w Grzegorzewicach, Piekarni KAZANA z Warki, Zajazdowi na Winiarach w Warce, Świetlicy z Bończy, Stowarzyszeniu Jabłka Grójeckie, Panu Andrzejowi Majewskiemu Auto-Kurs Majewski, a także firmie Warwin SA, Gminnej Instytucji Kultury Dworek Na Długiej.
Podziękowania za współpracę kierujemy do ks. Jarosława Kucharczyka - proboszcza parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Dziękujemy za oprawę muzyczną mszy św: Panom Janowi Łazuckiemu i Panu Tadeuszowi Pietrusiakowi.
W uroczystości udział wzięli m.in.:
Poseł RP Mirosław Maliszewski, Weronika Piwarska – reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Krzysztof Murawski - kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu reprezentujący wojewodę Zdzisława Sipierę; Jan Bartosz – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu reprezentujący wicemarszałka Rafała Rajkowskiego; Leszek Przybytniak - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, reprezentujący Marszałka Adama Struzika; Krzysztof Ambroziak - starosta grójecki, wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba; radni powiatowi: Grażyna Kijuc i Jan Madej; Barbara Orłowska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu, Aldona Rzeźnik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki. Stan duchowny reprezentowali: ks. ks. Stanisław Dobkowski i Jarosław Kucharczyk – proboszczowie wareckich parafii. Ambasadę USA w Polsce reprezentowali żołnierze: mjr Bradley Shelton i chor. Sebastian Gawron. Wśród reprezentantów instytucji publicznych znaleźli się: Witold Bujakowski – kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. dr hab. Sławomir Bukowski– prorektorem ds. rozwoju kadr i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, por. kmdr. Paweł Werner – dowódca fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”, Rafał Wróblewski - historyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, członek Rady Muzeum, podkom. Paweł Lewandowski – komendant Policji w Warce; st. Brygadier Bogusław Sikorski – zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Na obchodach pojawiły się reprezentacje kombatanckie – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce z Honorowym prezesem Kazimierzem Ceglińskim na czele. Obecni byli również: Tadeusz Kulawik – Honorowy Obywatel Warki i Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego, Andrzej Gut – reprezentujący Zakon Rycerzy Jana Pawła II; Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy z Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii, przedstawiciele Nadleśnictwa Dobieszyn, dyrektorzy instytucji z Warki i Powiatu.
Nie zabrakło też delegacji instytucji noszących imię Kazimierza Pułaskiego: reprezentantów Towarzystwa Miłośników Miasta Warki z prezes Danutą Sadowską na czele, uczniów Zespołu Szkół Mechaniczo-Elektrycznych w Częstochowie z nauczycielami oraz społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce z dyrektor Marylą Szajner. Uroczystość zgromadziła też licznych mieszkańców Warki i przyjaciół muzeum.

Specjalne listy okolicznościowe skierowali do Organizatorów: Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKIDN, Leszek Ruszczyk – Poseł RP i Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki.

Info Muzeum