czwartek, 21 styczeń 2021
Fundacja Terapeuci dla Rodziny z wizytą w Częstoniewie (ZDJĘCIA)

Fundacja Terapeuci dla Rodziny w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Grójcu przeprowadziła w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Częstoniewie zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty plastyczne dla dzieci.

 

Monika Kucińska poprowadziła zajęcia socjoterapeutyczne. Tematyka zajęć koncentrowała się wokół problemów istotnych z punktu widzenia rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w szkole i w świetlicy. Realizowane treści uświadomiły im poczucie wspólnoty z innymi. Dzieci zbudowały poczucie bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji, bez których trudno o sukcesy dydaktyczne. Proponowane zabawy służyły rozpoznawaniu własnych i cudzych stanów uczuciowych, uczyły przyjmowania perspektywy innej osoby, kontrolowania własnych nastrojów poprzez pozytywne myślenie.

Zajęcia plastyczne prowadzone przez Anitę Galbarczyk miały na celu zintegrować dzieci ze sobą poprzez zabawy plastyczne oraz urozmaicić czas spędzany wspólnie w świetlicy. W ten sposób świetlica staje się miejscem atrakcyjnym dla uczniów, a jej działalność zachęca do aktywnego spędzania czasu i rozwijania umiejętności wychowanków. Uczniowie poznali różnorodne materiały plastyczne, nauczyli się dobierać i łączyć poznane techniki plastyczne ze sobą.

Zajęcia odbywały się w świetlicy od 19 września do 5 grudnia 2019 r.

W imieniu wychowanków i wychowawców Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Częstoniewie dziękujemy Fundacji Terapeuci dla Rodziny i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grójcu.

Fotorelacja z zajęć: