czwartek, 13 czerwiec 2024
Konkursy z okazji 600-lecia Grójca

Z okazji wrześniowych obchodów 600-lecia Grójca, Miejsko-Gminna Biblioteka organizuje dwa konkursy pod tytułem: Grójec- kocham to miasto i Grójec- miasto wielokulturowe. Do 12 września uczniowie powiatu grójeckiego mogą przesyłać swoje prace.

Grójec- kocham to miasto to konkurs literacki na najciekawszą pracę, który zostanie sklasyfikowany w dwóch kategoriach: uczniowie klas VI-VII i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Praca powinna zajmować minimum od jednej strony do trzech stron formatu A4. Napisana czcionką nr. 12, odstęp 1,5. Pracę należy dostarczyć w kopercie z tytułem konkursu „Grójec - kocham to miasto!”. W każdej kopercie musi znajdować się formularz zgłoszeniowy do konkursu. Można to zrobić osobiście lub listownie na pod adresem:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w. 16, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania prac od 02.09.2019-12.09.2019r.

 

Drugi konkurs Grójec-miasto wielkokulturowe będzie przebiegał w formie prezentacji multimedialnych, które należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint, na płycie CD lub DVD. Składająca się przynajmniej z 15 do 25 slajdów. Jej pojemność nie może być większa niż 80 MB. Wskazane jest zamieszczenie głosu lub muzyki, choć nie jest to konieczne. Kopię dokumentu należy zapisać jako prezentacja programu PowerPoint 97-2003 i dostarczyć na wyżej wymieniony adres z dopiskiem z dopiskiem: Konkurs multimedialny do biblioteki do 12 września 2019 roku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z powiatu grójeckiego uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

 

Poniżej publikujemy pełne regulaminy konkursów:

KONKURS MULTIMEDIALNY
„Grójec - miasto wielokulturowe”
organizowany w ramach obchodów jubileuszu 600-lecia Grójca

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
2.Celem konkursu jest zainteresowanie - upamiętnienie 600-lecia Grójca, upowszechnienie wiedzy o Grójcu oraz regionu grójeckiego, propagowanie treści regionalnych, rozwijanie u młodzieży uzdolnień kreatywności, promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli
3.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z obszaru Grójca i gminy Grójec. Obowiązuje podział na dwie kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, szkoła średnia.
4. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna w programie Microsoft Office PowerPoint, na płycie CD lub DVD. składająca się przynajmniej z 15 do 25 slajdów. Jej pojemność nie może być większa niż 80 MB. Wskazane jest zamieszczenie głosu lub muzyki, choć nie jest to konieczne. Kopię dokumentu należy zapisać jako prezentacja programu PowerPoint 97-2003.
Prezentację (w formie CD lub DVD) należy dostarczyć lub wysłać do dn. 12 września 2019 roku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 05-600 Grójec al. Niepodległości 20 , z dopiskiem: Konkurs multimedialny.

5. Każda praca musi być opatrzona kartką zawierającą nast. informacje: imię i nazwisko ucznia, dokładną nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
6. Przy ocenie prac komisja weźmie pod uwagę: ilość slajdów i wielkość prezentacji, połączenie treści z obrazem (ewentualnie z głosem, dźwiękiem), zgodność z prawdą historyczną, ilość użytych ilustracji), ogólne wrażenie estetyczne.
7. Wręczenie nagród nastąpi 20 września 2019 r. Informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej biblioteki.
8. Uczestnik konkursu/rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzaniu swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.
Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.
Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Paulina Tomalik tel. 664 33 71 wew. 16
9. Organizatorzy nie będą zwracać prac konkursowych i zastrzegają sobie możliwość wykorzystania ich w działaniach promujących Bibliotekę.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

Regulamin
Konkurs literacki pt. „Grójec - kocham to miasto!”
§ 1
Organizatorem konkursu jest: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu
§ 2
Temat konkursu: „Grójec - kocham to miasto!”
§ 3
Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, al. Niepodległości 20, tel. 664 33 71 w. 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§ 4
I Celem konkursu jest:
- upamiętnienie 600-lecia Grójca
- upowszechnienie wiedzy o Grójcu oraz regionu grójeckiego
- propagowanie treści regionalnych
- rozwijanie u młodzieży uzdolnień literackich i kreatywności
- promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli
II Zasady dotyczące konkursu:
- Zadaniem konkursowym jest napisać pracę dowolną gatunkową na podany temat.
- Konkurs organizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych:
A) uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej
B) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(udział w konkursie mogą wziąć tylko uczniowie powiatu grójeckiego)
- Praca powinna zajmować minimum od jednej strony do trzech stron formatu A4. Napisana czcionką nr. 12, odstęp 1,5.
- Pracę należy dostarczyć w kopercie z tytułem konkursu „Grójec - kocham to miasto!”. W każdej kopercie musi znajdować się formularz zgłoszeniowy do konkursu.
- Prace można dostarczyć osobiście lub listownie na ww. adres.
(UWAGA! W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego)
3- Termin składania prac od 02.09.2019r. do 12.09.2019r.
III Postanowienia końcowe:
- Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
- Prace będą oceniane w kategoriach:
A) uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej
B) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
C) zgodności pracy z tematem
D) poprawności stylistycznej i językowej pracy
- Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przekazane nagrody rzeczowe.
- Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.
- Wręczenie nagród nastąpi 20 września 2019 r. Informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej biblioteki.
- Uczestnik konkursu/rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikacje prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzaniu swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.
- Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.
- Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Paulina Tomalik tel. 664 33 71 wew. 16
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.