piątek, 05 czerwiec 2020
Wystawa w prezencie dla miasta

Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, przekazał na rzecz mieszkańców miasta i regionu swoją wystawę fotograficzną, zatytułowaną „Pałace i dwory - budownictwo rezydencjonalne w Grójeckiem".

Fotograf, a jednocześnie historyk regionalista, genealog i leśnik, rozpoczął pracę nad wystawą już w 2007 roku. Efekty tego pionierskiego przedsięwzięcia można było podziwiać w Grójeckim Ośrodku Kultury w roku 2010, a w którego to wyniku opublikowany został album pt. „Rezydencje. Ziemiańskie siedziby w Grójeckiem”, jedyna – jak dotąd tego rodzaju publikacja regionalna.

Autor promował Grójeckie, prezentując wystawę w wielu regionach Polski. Podziwiali ją więc m.in.: mieszkańcy Błędowa, Łochowa, Nieznamierowic, Odrzywołu, Tarczyna, Warki, Włocławka, Włodawy i wielu innych miejscowości.

- Architektura jest magnesem, który przyciąga turystów. Grójeckie to nie tylko region sadowniczy, ale też zagłębie polskich rodów historycznych, o których większości mieszkańców nic zgoła nie wiadomo. Wystawa okazała się więc znakomitym argumentem promujących region i jego też wizytówką – powiedział Rola – Stężycki.

- Postanowiłem przekazać fotografie miastu. Tu bowiem - stanowiąc stałą ekspozycję dekoracyjną Urzędu Gminy i Miasta – będą także elementem edukacyjnym, służąc społeczeństwu w pełnym wymiarze swojego historycznego przekazu. Mimo tego, że wystawę planowano upublicznić także w innych miejscowościach, to 600 – letnią rocznica wyniesienia Grójca do godności miasta, zdeterminowała mnie do podjęcia tej decyzji i myślę zasadnie – zakończył wypowiedź Autor.

„Pałace i dwory…" będzie można podziwiać w budynku grójeckiego ratusza. Uroczyste przekazanie odbyło się w dniu 30 lipca br. w budynku Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Burmistrz Dariusz Gwiazda w obecności swojego zastępcy Jarosława Rupiewicza oraz koordynatorki obchodów 600-lecia miasta Moniki Kozłowskiej, podziękował twórcy wystawy za tak wspaniały prezent. - W imieniu swoim i mieszkańców kieruję serdeczne podziękowania za przekazanie Urzędowi Gminy i Miasta w Grójcu wystawy fotograficznej poświęconej dworom Grójecczyzny. Pana wkład w historię naszego regionu jest niezwykle ważny, a bezinteresowny dar wzbogaci dorobek kulturowy naszego miasta i uświetni Jubileusz 600-lecia Grójca.