sobota, 04 lipiec 2020
Zebranie otwarte zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

W dniu 26.01.2019r w świetlicy PSP Nr.2 w Grójcu, odbyło się zebranie otwarte Zarządu  POG ZWiR WP, podsumowujące jego działalność w 2018 roku. Zebranie prowadził Prezes Oddziału Powiatowego Kol. Stanisław Gliński.

W zebraniu  uczestniczyło ośmiu członków zarządu, członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz  trzynastu członków kół grójeckiego oddziału. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności oddziału w oparciu o przyjęty w  styczniu 2018r „Plan działania POG ZWiR WP w 2018 r.”. Przedstawione zostało  sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowej  Komisji Rewizyjnej. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabierali w  szczególności, przybyli na nie członkowie Kół w osobach: Kol. Stanisław Wieczorek, Kol.  Jan Dulny, Kol. Waldemar Cytryński.

Członkowie Zarządu wyrazili swoje zadowoleni z pozytywnej  oceny zaangażowania w pracę społeczną na rzecz ZWiR WP i grójeckiego oddziału. Szczególne słowa uznania kierowano do skarbnika Kol. Bogusława Mroziewicza  za przejrzystość w prowadzonej dokumentacji finansowej.  Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim, którzy aktywnie działali w 2018r. na  poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej, a najbardziej zasłużonym wręczył  dyplomy z podziękowaniem. W sumie wyróżnionych zostało 21 osób.

W drugiej części zebrania przyjęto „Plan działania POG ZWiR WP w 2019r”, zapoznano  uczestników zebrania z pojętymi przez Zarząd POG czynnościami w związku z obchodami  25-lecia powstania naszego oddziału, które zgodnie z planem działania  mają być 12.10. 2019r. 

W wolnych wnioskach przedstawiona została sytuacja Koła Nr 4, które po rezygnacji z  funkcji Prezesa Kol. Władysława Kowalskiego „de facto” przestało działać i mimo  organizowanych dwukrotnie spotkań przez Zarząd POG nie było w stanie wybrać sobie nowego  prezesa. Na zebraniu otwartym nie było żadnego członka tego Koła. Zamykając zebranie Prezes POG ZWiR WP podziękował wszystkim za aktywny udział w  jego obradach i wyrażał nadzieję, że obecny rok będzie również owocny w jego działalności  jak rok 2018. 

Stanisław Gliński