czwartek, 25 lipiec 2024
Zmiany w Szkole Podstawowej nr 2 (ZDJĘCIA)

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia Józefa Wybickiego szykują się zmiany kadrowe.

Redakcja Życia Grójca dowiedziała się, że od kolejnego roku szkolnego placówka będzie miała nowego dyrektora. Po 20 latach zarządzania grójecką „dwójką” Mariusz Wojno postanowił , że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję w ramach konkursu. Pozostanie na stanowisku nauczyciela historii w PSP nr 2 oraz wesprze swoich nauczycieli cennym doświadczeniem, piastując funkcję jednego z zastępców dyrektora. Do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu obowiązki te przejmie Dariusz Fijałkowski - jeden z obecnych zastępców dyrektora Wojno.

dyrektor Mariusz Wojno razem ze swoimi nauczycielami i uczniami fot. Facebook/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Grójcu

30 czerwca na łamach drukowanego wydania Życia Grójca, ukaże się wywiad z Mariuszem Wojno, a tymczasem publikujemy krótki zarys tego, co działo się od 2000 roku w PSP nr 2:

Mariusz Wojno został dyrektorem w wyniku konkursu w roku 2000. Z pewnością nie był to łatwy okres dla szkół podstawowych, a to przede wszystkim z powodu reformy oświaty, która powołała do życia gimnazja, co spowodowało, że ze szkół podstawowych odeszły klasy siódme i ósme, które stały się odpowiednio klasami pierwszą i drugą w gimnazjach. Wiązało się to ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkole , a także z redukcjami etatów nauczycielskich oraz obsługi. Przez całe lata do 2017 r. , szkoła funkcjonowała jako sześcioletnia szkoła podstawowa. W związku ze wspomnianą wyżej reformą władze Gminy i Miasta Grójec postanowiły umieścić nowo sformowane gimnazjum grójeckie w dotychczasowej szkole nr 2 na ulicy Polnej 17. Obok wystawiono w latach 2000-2001 nowy budynek dla szkoły podstawowej. Oddany on został do użytku 17 lipca 2001 r. i do dnia 01.09. dyrektor wraz z obsługą szkoły przy wydatnej pomocy żołnierzy z jednostki wojskowej w Ogrodzienicach przeniósł szkołę do nowego budynku. Wtedy za sprawą ówczesnej wiceburmistrz, Grażyny Stolarskiej, która porozumiała się z dowódcą jednostki płk Mirosławem Sobiesiakiem dokonano przenosin sprzętu szkolnego przez żołnierzy. Od 2001 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w nowym budynku poświęconym przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.

dyrektor ze swoimi zastępcami, od lewej: Dariusz Fijałkowski, dyr. Mariusz Wojno, Agata Pachocka

Pierwszy sprawdzian
W roku 2002 po raz pierwszy w szkole odbył się sprawdzian kompetencji szóstoklasisty. Przez cały okres istnienia szkoły podstawowej szóstoklasiści z „Dwójki” osiągali bardzo wysokie wyniki na sprawdzianach. W tym okresie nastąpiły też pewne zmiany w składzie dyrekcji szkoły- dotychczasowa wicedyrektor Jolanta Sitarek została w 2002 r. dyrektorem PSP nr 1, a jej następcą została Ewa Stasiak. Razem z drugą wicedyrektor Krystyną Krawczykowską tworzyły z dyrektorem Wojną kadrę zarządzającą placówką nieprzerwanie do 2018 roku.
Nastąpił też szybki proces wyposażania szkoły w nowoczesne pomoce. Szkoła otrzymała pracownię informatyczną, założono sieć internetową we wszystkich salach lekcyjnych, bibliotece i świetlicy szkolnej. Instalowano rzutniki multimedialne w poszczególnych salach, dzięki czemu można było prowadzić zajęcia bez podręczników za pomocą internetu.
Po 2005 roku rwał proces doskonalenia kadry nauczycielskiej, wielu nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje. Zatrudniani byli nowi, młodzi nauczyciele. W 2010 r. ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora szkoły , w wyniku którego ponownie powierzono Mariuszowi Wojno stanowisko dyrektora do 2015 r. W tym okresie szkoła została objęta reformą sześciolatków, które trafiły do pierwszej klasy w 2012 r. Przeprowadzono kolejne remonty i modernizacje, zakupiono nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu sześciolatków.

Kolejna reforma
W 2017 r. PSP nr 2 w Grójcu w ramach kolejnej reformy wchłonęła uczniów grójeckiego Publicznego Gimnazjum. Tym samym wróciła do swojej siedziby na ulicy Polnej 17. Była to kolejna wielka reforma oświaty, którą musiał przeprowadzić dyrektor Wojno wraz ze swoim zespołem nauczycieli. 218 roku powołano nowych zastępców dyrektora Wojno, a byli to : Agata Pachocka i Dariusz Fijałkowski. Nie tylko z sukcesem zakończono działalność oddziałów gimnazjalnych , ale przeprowadzono do nowego ( starego ) budynku oddziały klas 4-8. Jednocześnie postępował trudny proces racjonalizacji zatrudnienia – z dwóch dużych szkół stworzona została, co prawda duża , ale jedna szkoła. Siedziba PSP nr 2 jest także tymczasową siedzibą PSP nr 1, co niesie ze sobą dodatkowe problemy z bazą lokalową. Wszystkie trudności są jednak stopniowo przezwyciężane. Dobiega właśnie koniec czwartej już pięcioletniej kadencji.

Dariusz Fijałkowski ze swoimi uczniami

Lider oświaty w regionie
W tym okresie 20 lat dyrektor ściśle współpracował z kolejnymi burmistrzami Grójca: Piotrem Papajem,Jackiem Stolarskim i Dariuszem Gwiazdą. Współpraca układała się wzorcowo. Organ prowadzący szkołę - Gmina i Miasto Grójec, zawsze pozytywnie odpowiada na zgłaszane potrzeby szkoły oraz na propozycje i wnioski wypływające od dyrekcji i rady pedagogicznej. W tym czasie szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, została zinformatyzowana, uczestniczyła w wielu konkursach i programach, w wyniku których uzyskała środki lub sprzęt służący uczniom w procesie dydaktycznym. Przy szkole funkcjonuje Międzyszkolny Klub Sportowy, którego zawodnicy zajmują czołowe lokaty w kraju w koszykówce chłopców i dziewcząt. Szkoła postrzegana jest jako jeden z czołowych liderów oświatowych w regionie.

Zdjęcia wykorzystane w artykule, pochodzą z: facebook/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2