czwartek, 13 czerwiec 2024
Nowi naczelnicy w urzędzie

Kolejne zmiany w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. Troje nowych naczelników w wydziałach: Gospodarki Odpadami, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Spraw Obywatelskich.

Od 1 lipca 2019 roku został utworzony Wydział Gospodarski Odpadami i Naczelnikiem Wydziału została  Jolanta Stykowska, która poprzednio piastowała stanowisko sekretarza gminy.

Od 1 sierpnia 2019 roku zatrudniono Annę Górecka na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grójcu. Zastępcą Kierownika USC została  Iwona Traczyk.

Agnieszce Jakubiak powierzono obowiązki Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich na okres trzech miesięcy począwszy od 1.08.2019 roku.