sobota, 27 maj 2023
Ekologia i nowoczesność w Grójcu

30 marca w Grójcu przy ulicy Zdrojowej odbyło się uroczyste otwarcie układu Kogeneracji, który wybudowała firma Celsium. Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu Dariusz Gwiazda wraz z Dagmarą Nowak-Trochimiuk, Dyrektorem  Biura Zarządu Celsium i Michałem Gackiem,  Dyrektorem Ds. Realizacji Inwestycji Celsium, w symboliczny sposób otworzyli nową inwestycję w naszym mieście.

Kogeneracja jest to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czyli w czasie tego samego procesu technologicznego. Zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych. Jest korzystna zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

Dotacje

Projekt ten został częściowo dotowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dotacja projektu wyniosła: 1 102 866,66 zł. Na inwestycję Celsium otrzymało również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   w kwocie 2 480 466 67 zł.

Pozyskane ciepło

W układzie wysokosprawnej kogeneracji w Grójcu zastosowano silnik gazowy o mocy elektrycznej 1,56 MWe i mocy cieplnej 1,78 MWt oraz kocioł gazowy o mocy 1,5 MWt, który stanowi źródło rezerwowo-szczytowe. Podstawowym źródłem ciepła i energii elektrycznej jest silnik firmy Caterpillar CAT CG 170-16.

Silnik ten, zasilany gazem ziemnym, napędza generator wytwarzający energię elektryczną. Ciepło odzyskiwane jest z gazów spalinowych oraz z układu chłodzenia bloku silnika, a następnie poprzez wymienniki wprowadzane jest do sieci ciepłowniczej. Sterowanie pracą układu może odbywać się lokalnie lub zdalnie z kotłowni przy ulicy Sportowej.

Ekologia i nowoczesność

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery –  w stosunku do oddzielnych procesów technologicznych o około 9.500 ton rocznie). Innowacyjny system ko generacyjny zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych (ograniczenie zużycia węgla na kotłowni przy ul. Sportowej o około 3.700 ton rocznie, tj. około 150 samochodów z węglem nie wjedzie do miasta).

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Dzięki nowo powstałym budynkom od 2005 roku (od momentu rozpoczęcia przez nas dzierżawy) moc zamówiona u naszych odbiorców wzrosła o około 2 MW (wzrost o 17,6 %). Przez ten okres Celsium zainwestowało w rozwój systemu ciepłowniczego i przyłączenie    nowych odbiorców około 17 mln zł.

Współpraca

 

Rozwój Grójca i duża ilość realizowanych nowych przyłączeń do sieci ciepłowniczej spowodowały, że na istniejącej kotłowni węglowej brakowało już mocy wytwórczych do zaspokojenia potrzeb cieplnych mieszkańców. Tylko dzięki dobrej współpracy z Gminą Grójec udało się wybudować dodatkowe, nowoczesne źródło wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, dzięki któremu będzie możliwe dalsze przyłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczej.

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec