czwartek, 24 czerwiec 2021
Dotacje dla gminy od Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dotacji dla gminy Grójec na łączną kwotę  387 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, budowę drogi, nowe oświetlenie w 6 sołectwach montaż progów zwalniających oraz doposażenie placu zabaw.

Pozyskane środki to głównie wsparcie dla gminnych jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych. Strażacy z OSP Mirowice otrzymają 100 000,00 zł na zakup średniego samochodu technicznego oraz 25 000,00 zł na remont swojej strażnicy. Natomiast OSP Grójec 20 000,00 zł przeznaczy na zakup specjalistycznego sprzętu ratunkowego.

Druga część pozyskanych środków to pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). 170 00, 00 złotych  z FOGR pozwoli na realizację zadania pod nazwą: przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 0-+645 do km 1+645. Szczęsna, Kośmin , Worów , Załącze , Marianów, Lisówek  to sołectwa, których mieszkańcy będą mogli cieszyć się z montażu nowych lamp przy swoich ulicach. Nowe wyposażenie na placu zabaw zostanie zakupione na plac zabaw w Słomczynie, a w Uleńcu  pozyskane środki zostaną przeznaczone na montaż progów zwalniających. W sumie na zadania w ramach MIAS zostanie wydatkowane 72 500,00 zł.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021:

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczęsna 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kośmin 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worów 10 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Słomczyn 6 500,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Załącze 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisówek 10 000,00 zł

Montaż progów zwalniających w miejscowości Uleniec 6 000,00 z

 

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec