wtorek, 04 październik 2022
Umowy na dotacje podpisane

5 sierpnia (czwartek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu przedstawiciele powiatu oraz gmin podpisywali umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie realizacji inwestycji.


Reprezentujący gminę Grójec, burmistrz Dariusz Gwiazda podpisał umowy na modernizację boiska przy ulicy Sportowej oraz ogródków działkowych EDEN (Grójec) i Relaks (Ogrodzienice). Pierwsze zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu” realizowane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, otrzymało 200 000,00 zł dotacji. Łączny koszt inwestycji wyniesie 364 957,72 zł, na które składają się roboty przygotowawcze, w tym pomiary, prace rozbiórkowe, demontaż i zabezpieczenie, wymiana nawierzchni boiska, frezowanie, mechaniczne czyszczenie, wklejenie linii, montaż bramek piłkarskich, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piłko chwyty.
Druga umowa dotyczy terenów Rodzinnych Ogródków Działkowych Eden i Relaks. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” burmistrz podpisał przyznaną dotację w kwocie 10 000, 00 zł, która pokryje 40% łącznej kwoty inwestycji. Przebudowa dróg wewnętrznych ROD Eden oraz modernizacja ogrodzenia ROD Relaks, zostanie jeszcze dofinansowana ze środków własnych gminy, w wysokości 10 000,00 zł oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Ogrodowego, w wysokości 5 000,00 zł.

Tego samego dnia, podczas wizytacji marszałka Adama Struzika, odbyły się uroczyste otwarcia nowopowstałych inwestycji drogowych. Gmina Grójec partycypowała w kosztach dwóch dróg gminnych razem z Powiatem Grójeckim. Pierwsza z nich to droga powiatowa nr 1656W Grójec - Miedzechów na odcinku o długości 1980,00 mb.w miejscowości Kociszew. Druga to droga powiatowa nr 1604W Szczęsna-Rożce w miejscowości Uleniec.
Jest nam niezmiernie miło, że dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, nasza Gmina zyskuje nowe inwestycje, które poprawiają poziom życia naszych mieszkańców.