niedziela, 28 listopad 2021
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego z wizytą w Grójcu

W czwartek, 28 października gminę Grójec odwiedził Rafał Rajkowski, który spotkał się w grójeckim magistracie z Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec, Dariuszem Gwiazdą.


Samorządowcy spotkali się, aby podpisać kolejną umowę na dotację pochodzącą z programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Pozyskane środki w kwocie 422 132,80 zł pozwolą wykonać termomodernizację placówki oświatowej, w której mieszczą się: Publiczne Przedszkole, Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych, Wydział Edukacji oraz siedziba oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.


Jest to jedyny tego typu budynek, który jak dotąd nie przeszedł termomodernizacji. Pozyskana dotacja obejmuje nie tylko docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ścian piwnic i stropodachu, ale również wymianę okien i oświetlenia. Ponadto budynek zostanie wyposażony w dwie ekologiczne instalacje fotowoltaiczne.


Podpisanie umowy odbyło się w sali konferencyjnej Urząd Gminy i Miasta Grójec, gdzie burmistrz wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim, radnym sejmiku woj. mazowieckiego Leszkiem Przybytniakiem, w asyście zastępcy Jarosława Rupiewicza, Skarbnikiem Gminy Mariolą Komorowską, Naczelnik Wydziału Edukacji Moniką Kozłowską oraz Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Dotacji, Darią Bobrowską-Wachniewską, podpisali pamiątkowy czek z kwotą pozyskanych środków.
- Jest to projekt, który będzie generował oszczędności. Gratuluję burmistrzowi oraz pracownikom dobrze napisanego wniosku, który uzyskał bardzo wysoką punktację. Myślę, że to dobre informacje dla mieszkańców ziemi grójeckiej. Tym bardziej że wkrótce będziemy podpisywali kolejną umowę opiewającą na kwotę 3 milionów złotych – podsumował Wicemarszałek, Rafał Rajkowski

Mowa o dotacji, którą gmina pozyskała zaledwie kilka dni wcześniej. Zawrotna suma 3 milionów złotych zostanie wykorzystana na remont i zmianę użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu. Wśród 22 projektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego znalazł się wniosek, który pozwoli zachować tę zabytkową nieruchomość. Pozyskana dotacja pochodzi z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Po podpisaniu umów samorządowcy wybrali się na teren zabytkowego dworca PKP, gdzie dyskutowali o planach zagospodarowania tych terenów. - To ponadczasowe wydarzenie. Teraz, dzięki pozyskanej dotacji w wysokości aż 3 milionów złotych, będziemy mogli wyremontować i zagospodarować ten historyczny i ważny dla naszej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego, budynek. Dziękuje raz jeszcze wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest rozwój Miasta i Gminy Grójec – powiedział o pozyskanych dotacjach szef grójeckiego samorządu, Dariusz Gwiazda.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec