wtorek, 25 styczeń 2022
Wsparcie na pokrycie części kosztów energii

Wniosek o Dodatek Osłonowy dla mieszkańców Gminy Grójec można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Dodatek ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, w pokryciu części kosztów energii. Na terenie Gminy Grójec obsługę dodatku osłonowego będzie realizował Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu (Sekcja Świadczeń Rodzinnych z siedzibą przy al. Niepodległości 9).

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo
kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego, będzie się kształtowała następująco:
• 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3-osobowego,
• 850 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5-osobowego,
• 1150 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco- kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.

Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 02 grudnia 2022 r.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu pod numerem telefonu:

48 664 00 06 wew. 31 / kom. 661-423-353
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA
Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu oraz można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec

Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec