czwartek, 26 maj 2022
Burmistrz ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej oraz pomocy społecznej - na takie zadania można ubiegać się o dotację z budżetu gminy Grójec. 

Oferty można składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 09.02.2022 r. do godz. 1500.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie, w których znajduje się lista zadań.

Kategoria pierwsza: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej w dziedzinach:

1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Grójec

2. Zadanie 2 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec

3. Zadanie 3 - organizowanie rajdów pieszych

4. Zadanie 4 - organizowanie rajdów rowerowych

5. Zadanie 5 - zorganizowanie obozu szkoleniowo –wypoczynkowego w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
i Miasta Grójec.

6. Zadanie 6 - tenis ziemny - zajęcia dla dzieci i młodzieży

7. Zadanie 7 - pływanie sportowe

8. Zadanie 8 - karate

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 568 000,00 zł
z podziałem na:

- zadanie 1 - 375 000,00 zł

- zadanie 2 - 100 000,00 zł

- zadanie 3 - 13 000,00 zł

- zadanie 4 - 6 000,00 zł

- zadanie 5 - 25 000,00 zł

- zadanie 6 - 10 000,00 zł

- zadanie 7 - 24 000,00 zł

- zadanie 8 - 15 000,00 zł

Kategoria druga: 

Działanie z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie 1 – organizowanie wydawania 1 gorącego posiłku dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić w tym dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
Zadanie 2 – świadczenie opieki medycznej nad pacjentem obłożnie chorym oraz opieka paliatywna nad pacjentem w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 90 000,00 zł z podziałem na:

- zadanie 1 – 70 000,00 zł

- zadanie 2 – 20 000,00 zł