czwartek, 13 czerwiec 2024
Prawie 4 miliony złotych na rozwój dla gminy Grójec

8 maja 2023 r. w Wiskitkach zostało podpisanych aż 14 umów dotyczących dofinansowań z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 3 966 000,00 zł. Dzięki takiemu wsparciu zrealizujemy zadania, których celem jest rozwój gminy Grójec.

W wydarzeniu wzięli udział Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Oliński i Marcin Podsędek, a także radni Leszek Przybytniak i Piotr Kandyba. W imieniu gminy Grójec umowy podpisywali Burmistrz Dariusz Gwiazda oraz Skarbnik Mariola Komorowska. Podpisane umowy dotyczyły:

Rozwoju i modernizacji terenów miejskich w gminie Grójec - przyznana kwota dofinansowania to 3 600 000,00 zł. Przebudowy drogi gminnej w Kociszewie na działce ewidencyjnej nr 137 - przyznana kwota dofinansowania to 246 000,00 zł. 

Wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w Częstoniewie, Dębiu, Grudzkowoli, Lesie Lesznowolskim, Mieczysławówce, Mirowicach Wsi, Uleńcu, Woli Worowskiej, Zakrzewskiej Woli,

Woli Krobowskiej-Ogrodzienicach, budowy progów zwalniających w Woli Krobowskiej oraz budowy oświetlenia ulicznego w Żyrówku. W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” przyznana kwota dofinansowania to 120 000,00 zł.