Czwartek, 23 maj 2019
10 rocznica śmierci płukownika Eugeniusza Czuchnickiego

Członkowie Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZW i R WP zapalili znicz na grobie  założyciela Koła Kombatantów w Grójcu.

20 lutego z okazji dziesiątej rocznicy śmierci śp. płk Eugeniusza  Czuchnickiego, delegacja członków Koła Kombatantów RP i BWP w składzie: Prezes Koła – ppor. /s/ Kazimierz Kurach, płk /s/ Henryk Szymczak, ppor. /s/ Wojciech Kłosiński oraz Prezes POG ZW i R WP ppłk /s/ Stanisław Gliński i ppłk /s/ Jan Dulny razem z  córką zmarłego  Haliną Polkowską zapalili znicz na jego grobie. Dla środowiska kombatanckiego i byłych żołnierzy zawodowych Grójca i powiatu  grójeckiego był wzorem działacza społecznego, który pokazywał jak ważna jest  integracja i więź kadry byłych żołnierzy po zakończeniu służby wojskowej. Był założycielem i pierwszym prezesem Koła nr 4 Związku Byłych Żołnierzy  Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w latach 1981-1985 oraz założycielem Koła
Kombatantów RP i BWP w Grójcu z legitymacją Nr 1. 

Urodził się 6 czerwca 1917 r. w Alfredówce pow. Brzeżany woj. tarnopolskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, pozostaje w domu rodzinnym aby pomagać rodzicom  w gospodarstwie rolnym. Na początku 1939 r. zostaje powołany do odbycia służby  wojskowej i skierowany do szkoły podoficerskiej w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej w Lwowie.  W chwili rozpoczęcia II wojny światowej, bierze udział w Wojnie Obronnej w jednostce  podległej pod Armię Kraków dowodzoną przez gen. bryg. Antoniego Szyllinga.  Przeszedł szlak bojowy do rozformowania na granicy węgierskiej. Wraca w  rodzinne strony gdzie w lutym 1940 r. został aresztowany przez NKWD  i deportowany z rodziną do Krasnojarskiego Kraju. Na zesłaniu przebywał trzy lata.  W maju 1943 r. stawia się do nowo formowanej 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki  i wyznaczony na dowódcę działonu artylerii w 2 Pułku Piechoty. Uczestniczył w bitwie  pod Lenino.
W 1944 kończy Szkołę Podchorążych Artylerii i zostaje mianowany na stopień  podporucznika. Przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po wojnie pełnił w  wojsku różne stanowiska aby ukończyć swoją żołnierską przygodę w stopniu  pułkownika na stanowisku Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego w Grójcu w 1973 r. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  medalami bojowymi. Za działalność związkową został wyróżniony wpisem do księgi  honorowej „Zasłużonych dla ZBŻZ i ORWP” oraz odznaczeniami związkowymi. 

Przy grobie śp. Eugeniusza Czuchnickiego, Prezes Koła Kombatantów RP i BWP  ppor. /s/ Kazimierz Kurach przedstawił zebranym, a szczególnie jego wystąpienie  skierowane było do jego córki i Haliny Polkowskiej. Zakres działalności Koła z zaznaczeniem szczególnym wizyt takich delegacji jak w tym dniu, na groby innych  zmarłych kombatantów, opiekę nad nimi oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej  wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu w ramach wolontariatu.  Uczniowie tej szkoły występują ze sztandarem związkowym Koła Kombatantów  RP i BWP w czasie pogrzebu kombatantów i w uroczystościach państwowych.  Koło swoją działalnością opieki nad grobami kombatantów obejmuje dwa cmentarze  grójeckie i siedem cmentarzy w terenie, a stan członków Koła wynosi 18 osób. Koło współpracuje z Powiatowym Oddziałem Grójeckim Związku Weteranów  i Rezerwistów a często członkowie Koła są również członkami POG ZW i R WP.  W składzie delegacji wszyscy członkowie Koła Kombatantów są  równocześnie członkami POG ZW i R WP.​ Żona zmarłego  Halina Czuchnicka urodzona 23.04.1921 r. jest również  kombatantką i członkiem Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Mimo swego wieku  jest w dobrym zdrowiu i interesuje się działalnością obydwu organizacji.  Na łamach tego artykułu życzymy pani Halince dużo zdrowia i rodzinnej miłości. Na podstawie danych otrzymanych od rodziny i prezesa Koła Kombatantów.
 

Stanisław Gliński

Zdjęcie P– 1090784 – zdjęcie grupowe ( od lewej) – ppor. Wojciech Kłosiński, ppor. Kazimierz Kurach, Pani Halina Polkowska, ppłk Jan Dulny, płk Henryk Szymczak.

vchc
chch
PŁUKOWNIK ?