czwartek, 13 czerwiec 2024
Nie łatwo jest być lokalną liderką

Kobiety, szczególnie liderki, często odsuwają na dalszy plan siebie i swoje potrzeby . Bo „nie wypada”, bo przecież „ważni są ci inni”. Prawdziwą moc buduje się jednak nie na poświęceniu, a na uważności, w tym na siebie i na swój dobrostan.

Każda z nas, kobiet, zna termin „multitask”, czyli wielozadaniowość. Będąc liderką, często jest także siostrą, córką, partnerką, żoną, matką, pracowniczką. Bez świadomości siebie, swoich talentów i zasobów, wartości, kompetencji, potrzeb trudno skutecznie pełnić wszystkie te role.
Społeczności potrzebują kobiet liderek, 75% działań lokalnych podejmują bowiem kobiety, bez nich wspólnota niejednokrotnie traci motywację i motor do działania i rozwoju.
Można to zmienić!

Aktywne Kobiety Zmieniają Lokalne Mazowsze!


"Udział w Projekcie dał mi szersze spojrzenie na dostrzeganie potrzeb innych, podkreślił ważność społecznych konsultacji, pracy w grupie, ważność udziału kobiet."

To działanie, obejmujące cykl szkoleń dedykowanych kobietom liderkom, które działają lub chcą działać w społecznościach lokalnych. Spotkania w okresie luty - kwiecień 2024 odbywały się w powiecie wołomińskim, a już wkrótce absolwentki programu będą organizowały lokalne debaty na ważne dla społeczności tematy. Kolejny cykl szkoleniowy rozpoczął się 13 kwietnia w powiecie grójeckim.
A wszystko po to, by jak najlepiej przygotować kobiety do bycia ważną uczestniczką zmian społecznych mającą wpływy na podejmowane lokalnie decyzje.
Stosując konkretne narzędzia rzecznicze łatwiej określić kierunki swojej aktywności, nazwać wartości, które są priorytetem oraz dać wyraz mocy, jaką dysponują kobiety aktywne.

W roli głównej - Twoje sprawcze „ja” i narzędzia sukcesu

"Miałam możliwość poznania różnych osób aktywnych społecznie. Widzę też teraz, jak dużo ja mogę zrobić dla swojej społeczności

Mój aktywizm i moje kompetencje, mój wpływ na lokalne polityki publiczne, moje kształtowanie lokalnej rzeczywistości społecznej: to tematy, które dzięki warsztatom szkoleniowym wniosły w kobiece możliwości w byciu liderką nową jakość, nowe „ja”.

Lokalne działania kobiet liderek mogą być bardzo różnorodne, każde z nich wymagać też może różnych kompetencji, wiedzy i postaw. Dlatego też cykl spotkań dla kobiet liderek miał za zadanie zaprosić owe „ja” do roli głównej. Obok prestiżu wynikającego z wiedzy i doświadczenia osób prowadzących szkolenia oraz bogactwa treści, których różnorodność miała wspólne imię - skuteczność,

"Projekt dał mi siłę do działania, chęć zmian i pracy nad sobą"

Zostały także przedstawione i przetrenowane narzędzia sukcesu: kluczowe poczucie satysfakcji z własnych działań w zakresie społecznym (współpracy zespołowej, angażowania ludzi do działania, dbania o swoje granice, rozwoju własnego, efektywności w osiąganiu założonych celów) oraz wzmacnianie kompetencji ważnych dla liderki lokalnej takich jak wiedza, umiejętności, przekonania i postawy.

Świadomość liderki

Diagnoza swoich potencjałów to kolejny niezbędnik w planowaniu swojego rozwoju jako liderki.
Podobnie jak pytania: jakie działania Ty – Liderko, powinnaś podjąć krok po kroku, aby osiągnąć swój cel? Jakie są Twoje inspiracje?
Odpowiedzi nie zawsze przychodzą od razu, ale warto ich szukać w grupie wspierających osób.

"To projekt bardzo rozwojowy, zmuszający do refleksji, edukacyjny. Otrzymałam wsparcie w interesującym mnie zakresie."

To jednak nie wszystko.
Szkolenia pomogły znaleźć odpowiedzi na istotne dla liderek pytania: jakimi narzędziami szukać poparcia dla swojego
pomysłu, inicjatywy, jak sprawić by ich uczestnictwo w konsultacjach było skuteczne, jak zdobyć realny wpływ na proces decyzyjny na poziomie gminy.
Dyskusje, „burze mózgów” oraz warsztaty z aktywnego słuchania, zadawania pytań, parafrazy czy praca z oddechem to tylko nieliczne z oferowanych przez trenerki narzędzi poszerzania kompetencji liderki.

Znane z życia sytuacje, gdy wiesz, co chcesz powiedzieć - do momentu, gdy stajesz audytorium lub przed okiem kamery miały okazję być przećwiczone, oswojone i okiełznane. Przy wsparciu trenerek oraz grupy, uczestniczki szkolenia miały okazję zweryfikować swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych w obszarach: budowania/tworzenia skutecznego przekazu i roli przekazu niewerbalnego oraz mowy ciała. Poznały także kilka podstawowych technik radzenia sobie ze stresem.. Wreszcie, otrzymały możliwość przećwiczenia własnego krótkiego wystąpienia z informacją zwrotną od grupy.

*"Zdobyłam nowe kompetencje - prowadzenia udanych spotkań. Projekt wzmocnił moją pewność siebie i uzmysłowił, że ja też mogę zmieniać świat!"

Podczas tego cyklu szkoleń każda z uczestniczek miała niepowtarzalną okazję by w swoim rytmie wzmacniać swoje „aktywne ja”. A wzmocnione „moje ja” to siła, która skutecznie wzmacnia i zabezpiecza równie mocno lokalne społeczności, siebie i innych.

Projekt „Aktywne kobiety zmieniają lokalne Mazowsze” jest realizowany przez Stowarzyszenie BORIS. Projekt jest finansowany z Programu “Engaging Central Europe” w ramach funduszu The German Marshall Fund of the United States. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie koniecznie odzwierciedlają opinie The German Marshall Fund of the United States lub jego partnerów.


*Cytaty pochodzą z wypowiedzi uczestniczek Projektu