sobota, 06 czerwiec 2020
Analiza gospodarki odpadami

Na profilu społecznościowym Urzędu i Gminy Miasta Grójec, burmistrz Dariusz Gwiazda opublikował informacje dotyczące nowych sposobów naliczania opłat za śmieci. 

Wśród możliwości jakie daje prawo, samorząd ma do wyboru naliczanie opłat: 

1. od gospodarstwa domowego (podobnie jak w Białobrzegach)
2. od liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (tak jak dotychczas w Grójcu)
3. na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego (Radom, Białystok)
4. na podstawie zużycia wody w nieruchomości (Lesznowola pod Warszawą, Szczecin, Sopot)

Zdaniem burmistrza dwa pierwsze rozwiązania mają wiele wad W pierwszym przypadku opłaty są jednakowe zarówno dla jednej, jak i kilku osób. W drugim przypadku przewiduje się skłonność do zaniżania liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Trzecie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, w której na mniejszy metraż zamieszkuje wiele osób, a większym np. jedna. 

Czwarte rozwiązanie - uzależnione od zużycia wody – wydaje się być najbardziej logiczne i uczciwe. Jest to system, w którym każdy płaci za siebie. Każdy mieszkaniec zużywa wodę, więc na tej podstawie można wyliczyć rzetelną opłatę za odpady. W tym systemie uczciwi nie dopłacą do nieuczciwych.

Nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- pozwala uchwycić w ramach opłaty większość mieszkańców – działa zasada: zanieczyszczający płaci.
- metoda, która faktycznie obejmie wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy, w tym okresowo zamieszkałe, wynajmujące, a także przyjezdne,
- jest szczelna – obejmuje każdego, kto nawet krótkotrwale zamieszkuje w danym gospodarstwie domowym,
- nie powoduje, przy każdej zmianie ilości osób zamieszkałych, konieczności dokonywania zmiany deklaracji (szczególnie ważne dla studentów, czy osób pracujących poza miastem),
- jest weryfikowalna – dobrze przybliżająca rzeczywisty stan zamieszkujących osób.

Sprawa gospodarki odpadów jest przedmiotem wnikliwych analiz. Do czasu ich zakończenia ceny za odbiór śmieci dla mieszkańców nie zmieniają się. O efektach prac będziemy państwa na bieżąco informować.

Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec