niedziela, 28 maj 2023
Burmistrz popiera nauczycieli

8 kwietnia nauczyciele w całym kraju zapowiadają strajk. Domagają się 1000 zł brutto podwyżki. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda napisał na swoim profilu Facebook, że popiera protestujących nauczycieli. 

- Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół mają moje pełne poparcie dla prowadzonych działań, których celem jest poprawa warunków pracy. Jednocześnie oświadczam, że nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z placówek,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Grójec, w przypadku rozpoczęcia strajku otrzymają równowartość utraconego wynagrodzenia,  w innej, przewidzianej prawem formie – napisał na swoim oficjalnym profilu  Facebook burmistrz Grójca. 

W gminie Grójec gotowość do strajku, ogłosiło osiem szkół, z czego dwie prowadzone przez powiat (LO i ZSP) oraz sześć prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta. Gotowość do strajku zadeklarowały PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3, Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 4 oraz PSP w Bikówku.