wtorek, 02 marzec 2021
Zaproszenie na spotkanie Stowarzyszenia Czysta Gmina

8 maja o 19 w sale katechetycznej przy kaplicy w Głuchowie, odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Czysta Gmina. Członkowie zapraszają wszystkich zainteresowanych. 

Na zebraniu prezes Stowarzyszenia Czysta Gmina,Grzegorz Banasik przedstawi sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku.  Następnie zostanie powołana komisja rewizyjna z nowymi członkami. Po Walnym Zebraniu skromny poczęstunek.

Wszystkich członków stowarzyszenia oraz chętnych do przystąpienia w nasze szranki zapraszamy serdecznie! 

 

Info Stowarzyszenie Czysta Gmina