Piątek, 21 luty 2020
Uroczyste pożegnanie klas maturalnych

W piątek 26 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego – pożegnanie najmłodszych absolwentów. Ukończenie szkoły średniej i rozpoczęcie dorosłego życia, każdy przeżywa tylko jeden raz. Maturzyści uświadomili sobie, że to spotkanie jest ostatnią okazją do podsumowania ich pracy w ciągu trzech lat nauki.

W imieniu całej społeczności szkolnej wicedyrektor Małgorzata Czacharowska powitała przybyłych gości: Wicestarostę Powiatu Grójeckiego  Jolantę Sitarek, Radnego Sejmiku Mazowieckiego  Leszka Przybytniaka, ks. Józefa Jędrzejewskiego- absolwenta  Liceum  Ogólnokształcącego, Przewodniczącego Rady Rodziców  Adama Jędrzejczyka, przedstawicieli Komitetu Studniówkowego z  Agnieszką Stankiewicz na czele, dyrekcję szkoły, wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i ich rodziców.


Żegnając się z najmłodszymi abiturientami  dyrektor Iwona Kwapisz, skierowała do nich kilka ciepłych słów: życzyła dobrych wyników na maturze oraz trafnego wyboru dalszej drogi życiowej. Następnie głos zabrali: Jolanta Sitarek, Leszek Przybytniak, ks Józef i ks. Paweł Komar w imieniu księdza Dziekana Dekanatu Grójeckiego, Zbigniewa Sucheckiego. Życzenia najmłodszym absolwentom złożył były dyrektor Zbigniew Krawczak. Wszyscy przemawiający zwracali uwagę na to, że liceum to piękny czas w życiu młodego człowieka jak również trudny, gdyż wymaga podjęcia trudnych decyzji, które niejednokrotnie zaciążą na dalszej drodze życia.
Przedstawiciele rodziców przekazali na ręce  dyrektor podziękowania za trud wychowania i przygotowania dzieci do najważniejszego egzaminu, jakim jest egzamin dojrzałości. Po życzeniach składanych maturzystom nadszedł czas podsumowań.

Dyrektor Iwona Kwapisz przekazała w swoim imieniu i całej społeczności liceum list gratulacyjny dla Grażyny i Rafała Kander, rodziców najlepszej absolwentki Katarzyny Kander, uczennicy klasy III B. Dyrektor, Wicestarosta oraz przewodniczący Rady Rodziców wręczyli podziękowania wychowawcom oraz nagrody wyróżniającym się absolwentom.


Następnie wychowawcy po raz ostatni odczytali listy obecności i wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, dziękując wychowawcom za opiekę i przekazaną wiedzę, wręczyli piękne białe róże. W imieniu samorządu uczniowskiego Franciszek Malesa pożegnał swoich starszych kolegów życząc im powodzenia na maturze a uczniowie klas drugich wręczyli drobne pamiątkowe upominki. Absolwentki z klasy III B: Natalia Krześniak i Wioleta Łukasiak z dozą refleksji i nostalgii wygłosiły słowa podziękowania dla wychowawców, całego grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły za piękną trzyletnią podróż, jaką było przebywanie w murach liceum im. ks. Piotra Skargi. Uczennice z pełną dozą dorosłości mówiły o konieczności samokształcenia, zgłębiania wiedzy i determinacji, która jest niezbędna do realizacji najskrytszych pragnień. Natalia Krześniak po raz ostatni jako uczennica tej szkoły wyrecytowała utwór Zbigniewa Herberta pt. „Podróż”:

Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem
Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę
na nowo ucz się świata jak joński filozof
smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię
bo one pozostaną gdy wszystko przeminie .

Po długim majowym weekendzie 6 maja o godz. 9.00 abiturienci przystąpili do matury zaczynając od egzaminu z języka polskiego, maturalny maraton w naszym liceum trwać będzie do 21 maja a na wyniki wszyscy z niecierpliwością będą czekali do 4 lipca.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki !!!

LO Grójec