Piątek, 22 listopad 2019
Laureaci konkursu Bezpiecznie na wsi

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Bezpiecznie na wsi. Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Współorganizatorem Konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto do współpracy przy organizacji Konkursu zaproszono: dyrekcje szkół podstawowych, jednostki samorządu terytorialnego i lokalne media.

Celem Konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym wśród najmłodszych mieszkańców wsi, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.


Z terenu powiatu grójeckiego do konkursu przystąpiły 33 szkoły podstawowe z terenu wszystkich 10 gmin. Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii I  ( klasy 0-3) swoje prace plastyczne złożyło 241 uczniów, natomiast w kategorii II ( klasy 4-8) – 217 uczniów.


Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 08.04.2018r w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu. Powołana komisja konkursowa w składzie : przewodnicząca – Małgorzata Szymańczak – Kierownik PT KRUS w Grójcu oraz członkowie komisji : Paweł Kaczorowski – pracownik Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie – Oddział w Radomiu, Milena Kosiec – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Jan Madej – przedstawiciel Rady Powiatu w Grójcu i Tomasz Wawrzyniak – specjalista ds. prewencji PT KRUS w Grójcu ocenili złożone prace.

Laureatami konkursu w kategorii I ( klasy 0-3) zostali :
I miejsce – Kacper Banasiewicz – klasa I z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach
II miejsce – Julia Kacprzak – klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowiu
III miejsce – Amelia Przybylska – klasa II A z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce
Ponadto wyróżniono następujące prace:
Julia Łubińska – klasa III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku.
Weronika Chądzyńska – klasa III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie.
Julia Ślusarczyk – klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowiu.
Szymon Puta – klasa IA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście.
Julia Leszczyńska – klasa IIB z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.
Angelika Chądzyńska – klasa ,,0” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie.
Zofia Górzyńska – klasa I z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach.
Oliwia Kacprzak – klasa IIB z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.
Nikola Paciorkowska – klasa IC z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.

Laureatami konkursu w kategorii II ( klasy 4-8) zostali:
I miejsce – Oliwia Taraszewska – klasa IV D z Publicznej Szkoły Podstawowej NR 2 w Grójcu
II miejsce- Alicja Kołacz – klasa VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie
III miejsce – Aleksandra Kuligowska – klasa VIIA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie
Wyróżniono prace wykonane przez:
Wiktoria Szulczyk – klasa IVA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

Alicja Justyńska – klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku.
Marika Ukleja – klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej.
Kacper Kacprzak – klasa VI z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowiu.
Mikołaj Macioszek – klasa VD z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce.
Małgorzata Zawistowska – klasa VIIA z Publicznej Szkoły {Podstawowej w Nowym Mieście n/ Pilicą.
Oliwia Kołacz – klasa VA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie.
Jakub Cieszkowski – klasa VD z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce.
Julia Grzejszczyk – klasa VII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie.

Prace, które zajęły pierwsze miejsce na etapie powiatowym zostały przekazane na etap wojewódzki. Praca wykonana przez Kacpra Banasiewicza ucznia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach zajęła w kategorii I ( klasy 0-3) III miejsce na etapie wojewódzkim i została wyróżniona na etapie krajowym.
Dla laureatów konkursu na każdym etapie przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapraszamy szkoły i uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

PT KRUS w Grójcu