sobota, 13 sierpień 2022
Pamięci tych, którzy odeszli

W listopadzie również wspominamy zmarłych i poległych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju i z dumą nosić polski mundur. Mazowieccy Terytorialsi odwiedzili warszawskie nekropolie, aby oddać hołd żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom których pamięci są depozytariuszami.

Delegacja 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca zapaliła znicze i złożyła kwiaty na grobach zmarłych dowódców i żołnierzy oraz pracowników wojska. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie żołnierze oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej pod tamtejszym pomnikiem i przed grobami spoczywających obok dostojników państwowych, żołnierzy i pracowników wojska. 

Znicze od mazowieckich terytorialsów zapłonęły na grobie gen. dyw. Janusza Brochwicz Lewińskiego ps. „Gryf” dowódcy obrony pałacyku Michla, prof. Tytusa Karlikowskiego – żołnierza harcerskiego batalionu „Zośka”, prof. Jerzego Majkowskiego ps. „Czarny” z harcerskiego Bataliony „Gustaw - Harnaś”. Znicz pamięci zapłoną również w miejscu bardzo ważnym dla mazowieckich terytorialsów – w celi rotmistrza Witolda Pileckiego na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie patron 6 Mazowieckiej Brygady OT spędził swoje ostatnie chwile życia.

 ppor. Jolanta MACIASZEK, OFICER PRASOWY