piątek, 05 czerwiec 2020
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

Wybory odbędą się 27 listopada i zostaną przeprowadzone na terenie szkoły danego okręgu wyborczego.

W danym okręgu wyborczym przysługuje następująca liczba mandatów:
1. Okręg Nr 1 -Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi, ul Poświętne 17 (LO)– 4 mandaty
2. Okręg Nr 2 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 12 (ZSP) – 4 mandaty,
3. Okręg Nr 3 - Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17 (ZSS)– 1 mandat
4. Okręg Nr 4 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 68 (PSP Nr 1) -3 mandaty,
5. Okręg Nr 5 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17 (PSP Nr 2) - 3 mandaty
6. Okręg Nr 6 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu, ul. Armii Krajowej 3
(PSP Nr 3) - 2 mandaty,
7. Okręg Nr 7 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli, Lesznowola, ul. Szkolna 1 (PSP w Lesznowoli) - 2 mandaty,
8. Okręg Nr 8 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku (PSP w Bikówku) - 1 mandat,
9. Okręg Nr 9 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie (PSP w Częstoniewie) - 1 mandat.

Kandydatem na Radnego z danego okręgu wyborczego może być uczeń zamieszkujący stale na terenie gminy Grójec, w wieku od 13 do 19 lat, który uczęszcza do szkoły z tego okręgu.

W celu zarejestrowania się, kandydat na Radnego składa do Szkolnej Komisji Wyborczej:
1. wykaz minimum 15 osób popierających swoją kandydaturę,
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
3. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie - w przypadku osoby niepełnoletniej

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu upływa z dniem 15 listopada 2019 r. do godz. 1400.

Niezbędne druki można uzyskać:
• od Szkolnych Komisji Wyborczych,
• ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu pod adresem www.grojecmiasto.pl w zakładce Młodzieżowa Rada,
• w Zespole d.s. obsługi Rady Miejskiej – Ratusz, Plac Wolność 2 w Grójcu,
pok. Nr 7.

Dodatkowych informacji udziela Hanna Górka – Główny Specjalista Zespołu d.s. obsługi Rady Miejskiej, tel. /48/ 664-32-77, oraz Szkolna Komisja Wyborcza danego okręgu wyborczego.

info: www.grojecmiasto.pl