czwartek, 21 październik 2021
Kanalizacja na Kościelnej wykonana

Zakończono budowę odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową.

Zakres prac obejmował odcinek ulicy Kościelnej od nr 5A do ronda. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WIMAR Waldemar Markowski. Prace rozpoczęto 31 lipca 2019, a zakończono 13 września 2019.

Wykonano następujące odcinki:
• Kanalizacja deszczowa:
Ø 315 -124,3 m
Ø200 - 31,8 m
Ø160 – 79,3 m
• Kanalizacja sanitarna:
Ø200 – 107,6 m
Ø160 – 41,9 m
• Wodociąg:
Ø110 – 68.6 m
Ø63 – 8,9 m

Ułożono nową nawierzchnię asfaltową – 669 m2 oraz nawierzchnię z kostki betonowej - 359,5 m2.

Koszt robót wyniósł 801 424,19 zł brutto. Pod łatą położona jest sieć ciepłownicza do nowego budynku przy ul. Kościelnej 10 i 8. Planowana jest rozbudowa do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i ewentualnie w kierunku aresztu.

info

UGiM