sobota, 27 maj 2023
Inwestycje gminy w roku 2019

Pierwsze 365 dni urzędowania samorządu przebiegło pod hasłem finalizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji oraz rozpoczęcia nowych przedsięwzięć.

Zostały przeprowadzone inwestycje budowlane, drogowe oraz kanalizacyjne. Największą inwestycją pod względem finansowym była budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej, której koszt wyniósł prawie 3,5 mln złotych. Dodatkowo została przebudowana kanalizacja wraz z położeniem nowej nawierzchni na ulicy Kościelnej. Remonty dróg gminnych i chodników dotyczą również w minionym roku ulicy Akacjowej, Brzozowej czy Konopnickiej. Została poprawiona nawierzchnia na terenie Osiedla Centrum oraz przebudowano Plac Wolności, zamieniając murki na tereny zielone. Wykonano także drogę nr 54 w Kośminie.

 

1. Budowa budynku komunalnego przy ulicy Kościelnej. Koszt zadania: 3 466 270,45 zł

2. Rewitalizacja Placu Wolności. Koszt zadania: 59 076,10 zł 

3. Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin. Koszt zadania: 1 320 769,66 zł 

4. Budowa ulicy Sienkiewicza etap II. Koszt zadania: 1 470 360,706 zł

5. Budowa odcinka ulicy Brzozowej. Koszt zadania: 246 782,90 zł

6. Przebudowa ulicy Konopnickiej. Koszt zadania: 168 852,72 zł

7. Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Centrum. Koszt zadania: 676 547,56 zł

8. Przebudowa ulicy Akacjowej. Koszt zadania: 566 957,86 zł