środa, 27 styczeń 2021
Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Grójec

Od  dnia  1  stycznia  2020r.  zadanie  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi z terenu  nieruchomości  zamieszkałych  w  mieście  i  gminie  Grójec  przejęła  Gmina  Grójec (do 31 grudnia  2019r.  zadanie  realizował  Związek  Międzygminny  po  nazwą  Natura  z  siedzibą w Grójcu).

Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne w specjalnej zakładce na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. : Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Grójec (KLIKNIJ)

Zostały także opublikowane harmonogramy dla mieszkańców miasta:

Odbiór odpadów w mieście rok 2020

oraz dla mieszkańców terenów wiejskich:

Odbiór odpadów w 2020 roku.Obszar wiejski.